Werelddoelen-klaar-in-2019-680x615_medium

Ecodorp Boekel als inspirerend Duurzaam Dorp

30 april 2018

De droom


Stel je voor dat je eigen dorp nog niet bestond, een lege akker was, een belofte die waargemaakt kon worden.


Stel je voor dat iedere bewoner woonde in tijdelijke woningen en te popelen stond om samen de woningen te bouwen en het dorp vorm te geven.


Stel je voor dat iedere bewoner besefte dat we het ditmaal écht duurzaam zouden moeten gaan bouwen en leven.
En stel je voor dat de overheid je alle ruimte gaf om je duurzame wensen waar te maken.

 

Het waarom


Welkom in Ecodorp Boekel. Mijn naam is Ad Vlems, initiatiefnemer en vader. Wij wonen nu met 17 volwassenen en 9 kinderen in 10 tijdelijke woningen, klaar om te bouwen aan woningen die klimaatadaptief, klimaatpositief, energiepositief en natuurinclusief zijn.


Mijn aanleiding om Ecodorp Boekel als een inspirerend voorbeeld voor duurzaam leven op te richten, was de geboorte van mijn zoon. De redenen zijn terug te vinden in de duurzame werelddoelen die de VN heeft opgesteld. Ik zie redenen om anders te leven in het verlies aan biodiversiteit, het opwarmen van de polen, het stijgen van de zeespiegel, het inklinken van onze westkust, het gif op ons voedsel, de droogte in Kaapstad, de bosbranden in Californië, het plastic in de zee.

 

De impact


Ecodorp Boekel is een plek van hoop. Wij kunnen het meteen goed aanpakken, omdat we beginnen bij nul, omdat wij allemaal de noodzaak zien en de ambitie hoog houden. De grond waarop we onze woningen gaan bouwen, is een kale akker. Over een jaar hebben we tien woningen gebouwd die bijdragen aan het oplossen van 7 van de wereldproblemen op lokaal niveau.


Elke maand hebben we een infomiddag en de laatste jaren is er elke maand minstens één duurzaam wooninitiatief aanwezig om inspiratie op te doen. We zijn al drie keer op landelijke TV geweest, zelfs met een documentaire van een half uur. Drie ministeries hebben ons gebeld, omdat ze ons willen ondersteunen. Eentje stuurde nog 7 extra directeuren om onze plannen te horen. De top van de Provincie (Commissaris, gedeputeerden en managementteam) bezochten ons project ook. Wij zijn gevraagd om mee te denken hoe we Brabant klimaatadaptief kunnen maken. Onze impact is groot.

 

Onze vraag


We hebben maar één probleem. Door onze hoge ambitie hebben we veel innovaties in ons dorp en banken hebben ons verteld dat zij dat een probleem vinden; Ze moeten een risicoanalyse maken van elk project waar ze geld aan lenen, maar wij hebben zoveel innovaties, dat het onmogelijk is om dat te doen. Het project moet gedragen worden door meerdere investeerders.


Daarom hebben we een investeringsactie opgezet voor burgers, mensen die beseffen dat het risico groter is als we zo doorgaan en niet duurzaam gaan leven. Als je € 300 aan Ecodorp Boekel leent, krijg je jaarlijks 2% rente, word je uitgenodigd voor het jaarlijkse zomerfeest en werk je mee aan een inspirerend voorbeeld voor een Duurzaam Dorp. Al 73 investeerders hebben zich aangemeld.

 

 

Contactpersoon:

Ad_2011_thumb

Ad Vlems

Namens organisatie / groep : Ecodorp Boekel

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

Doe jij mee?

Lees meer op www.ecodorpboekel.nl/investeer