• Home
  • »
  • Drenthe
  • »
  • Elsloo
  • »
  • projectplan Elsloo Tronde groen dorp tussen Tjonger en Lende
Projectplan_elsloo_medium

projectplan Elsloo Tronde groen dorp tussen Tjonger en Lende

11 oktober 2012

Het projectplan is een plan waarin een aantal partijen zoals de provincie Friesland, de gemeente Ooststellingwerf, LBF en de KNHM samenwerken om een impuls te geven aan de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.. Basis van het project is de door het dorp in 2012 vastgestelde dorpsvisie Nije Paeden Else 2011-2020. Het project plan is opgebouwd uit een aantal deelprojecten. Aan de uitvoering van die projecten werken dorpsbewoners zelf mee. Verder wordt binnen het projectplan geprobeerd een aanzet te geven tot het herstel van de es van Tronde.

Contactpersoon:

Missing_thumb

Aad Oudshoorn

Namens organisatie / groep : Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:

De in de dorpsvisie Nije Paeden Else uitgesproken wensen en contacten die hierover ontstonden met gemeente en provincie.

 

Het doel van dit initatief:

Via deelprojecten invulling geven aan een aantal concrete wensen zoals het verfraaien van de dorpskern en de omgeving van de nabij gelegen dorpsschool, het vernieuwen van de toeristische bewegwijzering, het uitzetten van dorpswandelingen en het verbeteren van de kwaliteit van het openbare groen in het dorp.

 

De (verwachte) resultaten van dit initiatief:

Een groen, actief en duurzaam dorp.