Cover1_medium

De Groene Musketier / tijdschrift

17 april 2015

Voor u ligt het nieuwe tijdschrift "De Groene musketier". Het nieuwe tijdschrift  is ontstaan vanuit de intentie om eerlijke en bruikbare informatie te verspreiden over duurzaamheid in de ruimste zin van het woord.  U zult ongetwijfeld hierover veel op internet kunnen vinden, maar vaak is dit gericht op de overheid en het bedrijfsleven of u komt  er achter dat de informatie in Nederland versnipperd is, en er geen echte samenwerking is .  Wat wij willen is de mensen die gemotiveerd zijn om duurzaam te leven een helpende hand te bieden in hun zoektocht naar wat te doen als je duurzaam wilt leven. Dit doen we door duidelijke leesbare onafhankelijke informatie, en een stukje bewustzijn over een duurzamere wereld.

U kunt deze gratis downloaden of bekijken op de site www.degroenemusketier.nl

Contactpersoon:

Missing_thumb

Dhr.E.v.d.Post

Namens organisatie / groep : De Groene Musketier.

Bekijk profiel

Onze missie is om in eerste instantie de bewoners van Nederland echte energiebesparende tips te geven, en tips over producten en diensten, ontwikkelingen, inzichten, en onderzoek met betrekking tot milieu, voeding, energie, en gezondheid.

Onze doelgroep is dan ook om alle duurzame initiatieven (coöperaties, verenigingen, stichtingen en andere bewoners en samenwerkingsvormen, maar ook lokale bestuurders) hiervoor te benaderen.

Dit jaar kan iedereen zich gratis inschrijven voor een digitaal jaarabonnement (6 uitgaven), daarna gaan  we  in het jaar 2016 De Groene Musketier op papier uitgeven.

Onze eerste mailing gaan naar 1200 e-mail adressen van mensen die via internet aangeven  geïnteresseerd te zijn in duurzaamheid. Dit kunnen platformen zijn of eigen websites. De reden waarom wij u benaderen is alleen maar vanwege het feit dat we tot nu toe u alleen digitaal kunnen bereiken. Wij willen u dan ook niet verder informeren, wanneer u dat niet wilt. Ons excuus in het geval dat u het initiatief niet waardeert. Toch zijn wij van mening dat dit wel de enige manier is in Nederland  om u te bereiken en te vragen om hier serieus naar te kijken.

Wij staan open voor samenwerking en roepen u ook op om te kijken of u ook hiervoor mogelijkheden ziet. Het kan zijn door teksten, informatie, data en artikelen over succesverhalen en voorbeelden van duurzame initiatieven en innovaties aan ons te leveren? Wilt u als expert aan het woord komen in onze content? Dan kan het interessant voor u zijn om onderdeel te worden van ons netwerk.

U bent onze oren en ogen in het duurzame wereld, bij dorpen en binnen de lokale overheid. Vernieuwers die eigen ervaring een duurzame innovatie herkennen en nieuwe ontwikkelingen als geen ander aanvoelen. Vanuit onze bestaande netwerk ontvangen we al veel informatie over duurzaam ondernemen, samen met foto’s en relevante informatie. Maar uw kennis of contact kan waardevol zijn voor ons doelgroep.