800px-dearsum_medium

Dearsum


Fryslân - Boarnsterhim - populatie: 140

Sinds 1981 staat Dearsum bekend als het voorbeelddorp voor duurzame energie. In 1987 werd een windturbine in gebruik genomen en een jaar later een mestvergistingsinstallatie. Helaas zijn de installaties tot stilstand gekomen, maar er wordt nog steeds aan alternatieven gewerkt

Alle initiatieven van Dearsum

St. Energievoorziening Dearsum

Keet_1_normal

Energieneutraal ‘moetingssintrum’

Vanaf: 13 november 2015 - Tot: 26 november 2015

Tijdens de laatste ledenbijeenkomst van het dorpsbelang op 3 juni 2015 is het plan voor een ontmoetingscentrum toegelicht. We zijn gegaan voor een unit met een metalen wand en een betonnen vloer die net zo...

800px-dearsum_original_normal

Energieproject Dearsum

Vanaf: 24 oktober 1987

In 1987 werd een windturbine geïnstalleerd en een jaar later een mestvergister. Doel was het dorp te voorzien van plaatselijk opgewekte elektriciteit met behulp van aanwezige energiedragers. Nevendoel...