Weidevogelbeheer_marken_medium

Weidevogelbeheer op Marken

23 maart 2016

Marken kent al van oudsher een grote populatie weidevogels. Door de kleinschalige extensieve veeteelt die vroeger bedreven werd kon deze populatie zich handhaven. Ieder jaar keerden de vogels weer in grote aantallen terug van de overwintering in Noord Afrika.                                                      
Eind jaren negentig echter dreigde door het verdwijnen van deze veehouders de weilanden te verruigen. Slechts enkele inwoners hielden nog hobbymatig schapen of een aantal paarden.              
Het beeld van koeien in de wei zou verdwijnen en de verruiging was een gevaar voor de weidevogels. Er moest iets gebeuren om er voor te zorgen dat de weilanden bewerkt werden en de weidevogels niet zouden verdwijnen.


De Stichting Veehouder op Marken werd opgericht. Deze Stichting liet een stal bouwen en kreeg het beheer over grote stukken weiland op Marken. Er werd een melkveehouder gezocht die op Marken zijn bedrijf wilde starten.


De opdracht was niet eenvoudig. Een modern melkveebedrijf runnen en de weidevogel  populatie op peil houden. Agrarisch natuurbeheer moest toegepast worden.


Deze uitdaging werd aangegaan door de familie Terlouw. Jeanine en Wim Terlouw kwamen met hun kinderen Anouk en Tim naar Marken in 2009.


We zijn nu een aantal jaren verder. Op 18 maart 2016 was de première van de film “Het wonder van Marken”. Filmmakers Jan Musch en Tijs Tinbergen hebben een 45 minuten durende film gemaakt over het succes van een melkveebedrijf in combinatie met weidevogelbeheer. Rekening houden met de natuurwaarden en toch een rendabel boerenbedrijf runnen. Het is de familie Terlouw op Marken zeer goed gelukt.


Maar niet alleen de familie Terlouw heeft bijgedragen aan dit succes. Ook een aantal inwoners van Marken die hobbymatig schapen houden op Marken werken mee aan het in stand houden van de weidevogelpopulatie. Samen zorgen zij er voor dat wij ieder voorjaar de grutto, kievit, scholekster en tureluur in grote aantallen naar Marken zien komen.             

 

Contactpersoon:

Missing_thumb

Jaap Visser

Namens organisatie / groep : Zon op Marken

Bekijk profiel