Marken_medium

Marken


Noord-Holland - Waterland - populatie: 1830
Marken is een voormalig eiland in het Markermeer dat sinds 1957 via een dijk met het vasteland verbonden is. Het behoort tot de gemeente Waterland in de provincie Noord Holland.

Al heel lang is het voormalige vissersdorp een belangrijke toeristische trekpleister. De opvallende klederdracht heeft daaraan bijgedragen. Karakteristiek zijn de houten huizen op palen. Nog ouder zijn de zogenaamde "werven", kunstmatige verhogingen waarop de huizen werden gebouwd in verband met de vele overstromingen die het eiland troffen vóór de aanleg van de afsluitdijk.

Bekende toeristische bezienswaardigheden zijn verder de Kerkbuurt, Havenbuurt en de Vuurtoren.

Marken is niet toegankelijk voor al het autoverkeer. Alleen de bewoners mogen met hun auto doorrijden, bezoekers en toeristen moeten hun auto parkeren op de parkeerplaats bij aankomst op Marken.

Marken is door het weidse open landschap een belangrijk broedgebied voor weidevogels. Hier wordt veel aandacht aan besteed. De samenwerking tussen veehouders en natuurverenigingen zorgt ervoor dat het aantal weidevogels op Marken op peil blijft.

Het voormalig eiland kent een rijk verenigingsleven. Vele vrijwilligers zetten zich in om de leefbaarheid van het dorp op peil te houden.

Na de gemeentelijke herindeling is Marken in 1991 opgegaan in de Gemeente Waterland. In 2001 is de Stichting Eilandraad Marken opgericht, als dorpsraad voor de kern Marken. De Eilandraad behartigt de belangen van Marken en haar inwoners voor het in standhouden of bevorderen van de leefbaarheid. De Eilandraad wordt daarin ondersteund door diverse werkgroepen die ieder hun eigen "portefeuille" hebben.

Marken telt anno 2016 ruim 1800 inwoners.

Alle initiatieven van Marken

Zon op Marken

Img_20160721_082108_normal

Rietlandenschool krijgt energie van de zon

Vanaf: 01 juli 2015 - Tot: 10 november 2016

Rietlandenschool krijgt energie van de zon

 

Dankzij diverse partijen is op de Rietlandenschool op Marken in de zomervakantie van 2016 een zonne-installatie geplaatst die het volledige verbruik van de...

Weidevogelbeheer_marken_normal

Weidevogelbeheer op Marken

Vanaf: 23 maart 2016

Marken kent al van oudsher een grote populatie weidevogels. Door de kleinschalige extensieve veeteelt die vroeger bedreven werd kon deze populatie zich handhaven. Ieder jaar keerden de vogels weer in grote...

Sv_marken_normal

Zonnepanelen op kantine voetbalvereniging SV Marken

Vanaf: 23 maart 2016

De voetbalvereniging SV Marken heeft in 2013 zonnepanelen laten installeren op het dak van de kantine. In totaal werden er 45 panelen op het dak aangebracht die de sportclub van energie zullen voorzien.

De...

Trefpunt_marken_normal

Zonnepanelen dorpshuis Het Trefpunt

Vanaf: 23 maart 2016

In 2012 stelde de Gemeente Waterland een geldbedrag beschikbaar voor het realiseren van een project dat voorgedragen en uitgevoerd moest worden door bewoners van Waterland. Het “Burger...

Sam_8059_normal

Zonne-installatie Terlouw

Vanaf: 16 maart 2016 - Tot: 17 maart 2016

Op Marken is in 2015 de zonne-coöperatie Zon op Marken opgericht. Op het dak van een ligboxenstal van een melkveebedrijf zijn 437 zonnepanelen geplaatst.

Voor de coöperatie 262 panelen en voor de...