Sam_8059_medium

Zonne-installatie Terlouw

16 maart 2016

Op Marken is in 2015 de zonne-coöperatie Zon op Marken opgericht. Op het dak van een ligboxenstal van een melkveebedrijf zijn 437 zonnepanelen geplaatst.

Voor de coöperatie 262 panelen en voor de veehouder 175 panelen. De installatie van de veehouder voorziet volledig in het electriciteits verbruik van het bedrijf.

De coöperatie levert de energie direct aan het net en deze wordt afgenomen door Greenchoice. Dit gaat volgens het principe van de postcoderoos. De 37 leden van de coöperatie krijgen een vergoeding voor de geleverde energie en een korting op de energie belasting. Voor dit project is subsidie ontvangen van de Stichting Duurzaam Waterland, een lokale organisatie die duurzaamheids projecten steunt. Zon op Marken werkt samen met de coöperatie Zon op Nederland.

Gezien de grote belangstelling die er is onder de Marker inwoners om mee te doen met de coöperatie zijn er plannen voor het opzetten van een tweede locatie.

Contactpersoon:

Missing_thumb

Jaap Visser

Namens organisatie / groep : Zon op Marken

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:

Het zuid-oostelijk dakvlak van de ligboxenstal van een veehouder op Marken heeft een zeer gunstige ligging ten opzichte van de zon.

Een inwoner van Marken heeft de veehouder benaderd met de vraag of hij misschien zonnepanelen zou willen laten plaatsen op dit dakvlak.

Dit voor de veehouder zelf maar ook voor de oprichting van een zonne-coöperatie.

Dit idee is opgepakt en tot uitvoering gebracht.

Het doel van dit initatief:

Het doel hiervan is het opwekken van schone energie.

De (verwachte) resultaten van dit initiatief:

Het verduurzamen van onze samenleving

Foto's

Sam_8059_small