Lisserbroek_medium

Lisserbroek

https://www.lisserbroeksamenmeer.nl/
Noord-Holland - Haarlemmermeer - populatie: 3640

Lisserbroek ligt in het zuidwesten van de Haarlemmermeer, tegen de grens met Zuid-Holland. Lisserbroek grenst aan Lisse, en is verder omgeven door Abbenes, Nieuw-Vennep, Beinsdorp en Buitenkaag.

De naam is afgeleid van het broeck van Lisse, dat "het moeras van Lisse" betekent. Historisch gezien klopt dit, want Lisserbroek ligt aan de rand van de Haarlemmermeer en heeft nooit permanent onder water gestaan, maar wel van tijd tot tijd. De straat Turfspoor loopt langs de rand van deze oude moerassige landtong, die vóór de inpoldering van de Haarlemmermeer het oostelijke deel vormde van de Lisserbroekpolder.

Er zijn in het dorp twee vormen van bebouwing te vinden, te weten kernbebouwing in het centrum, en lintbebouwing langs de dijk van de Ringvaart.

Na het droogmalen van de Haarlemmermeer is het dorpje gesticht door turfstekers, waarna het langzaam uitgroeide.

De meeste werkgelegenheid bevindt zich in de agrarische sector. Vooral planten- en bloemenkwekers zijn hier te vinden.

Bron: Wikipedia gebruikt onder CC BY 3.0

Alle initiatieven van Lisserbroek

Lisserbroek Samenmeer

Lisserbroek_samen_meer_normal

Lisserbroek SamenMeer

Vanaf: 01 mei 2013

Lisserbroekers bundelen hun krachten en kwaliteiten om een vitale en duurzame leefomgeving te realiseren. Iedereen heeft de kans om individuele unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen, en die vanuit...