Dgblogorechth_medium

DoorGeefBoek Warns

27 september 2013

Project DOORGEEFBOEK WARNS na 3 jaar afgerond

September 2016
Het Doorgeefboek is een boek dat volgens de indeling van de buurten in Warns in de afgelopen 3 jaar een rondgang heeft gemaakt door het dorp en waarvoor alle bewoners gevraagd zijn er een bijdrage aan te leveren.

Warns kent 8 buurten welke verdeeld zijn over verschillende boekdelen van het Doorgeefboek Warns. Elk boekdeel ging in een buurt van huis naar huis. In elk huis werd de bewoners gevraagd een bijdrage te leveren op de dubbele pagina met een foto van hun woning (bijvoorbeeld een stukje geschiedenis van het huis, een anekdote, het wonen erin of het uitzicht uit een raam). Daarna werd het boek doorgegeven aan de buren.

Van huis naar huis, of juist kriskras door de buurt, gedreven, of tergend langzaam, moeizaam of superleuk, weggeraakt - en gelukkig ook weer teruggevonden: de rondgang van de boeken en de invulling van de bladzijden door de inwoners van Warns is een fantastisch avontuur geworden!

3 Jaar geleden gingen de boekdelen van het Doorgeefboek vanuit Dorpscultuurhuis de Spylder op weg voor hun huis-aan-huis tocht door de buurten van Warns; 6 november jl. kwamen zij terug in de Spylder in de vorm van een prachtig ingebonden 3-delig boekwerk boordevol mooie, ontroerende, leuke en persoonlijke bijdragen van de inwoners van het dorp.
Het Doorgeefboek Warns heeft op deze dag een mooie vaste plek gekregen in de Spylder waar het voor alle inwoners en geïnteresseerden (met handschoentjes aan!) is in te zien.


DOORGEEFBOEK DOORGEVEN??


Het project Doorgeefboek Warns is afgerond en met het beeld van het dorp wat hieruit onstaan is kan de vraag gesteld worden hoe een dergelijk boek er in een andere gemeenschap uit zou zien. Ieder mens heeft immers een eigen verhaal. Iedere dorp of stadsdeel krijgt daarmee zijn eigen boek.
Graag zou Warns daarom het project door willen geven aan een andere gemeenschap.


Heeft u als dorp, of stadsdeel interesse om ook een Doorgeefboek op te starten? Laat het ons dan weten!


Kijk voor een compleet overzicht van ingevulde bladzijden en een verslag van het hele project op het weblog:


Zie ook: StipeSite van Keunstwurk en de Warnser website

 

Werkgroep Doorgeefboek: Ari Boersma, Lili Scheers en Marga Houtman

doorgeefboek@ziggo.nl

per juli 2018: margahoutman@gmail.com

 

*In het kader van het 10 jarig jubileum van Dorpscultuurhuis de Spylder in 2013 zijn een aantal projecten georganiseerd waarbij de inwoners van Warns betrokken zijn. Het Doorgeefboek is hiervan het laatste project.

Contactpersoon:

Missing_thumb

Marga Houtman

Namens organisatie / groep : werkgroep Doorgeefboek Warns

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:

In het kader van het 10 jarig jubileum van Dorpscultuurhuis de Spylder in 2013 zijn een aantal projecten georganiseerd waarbij de inwoners van Warns betrokken zijn. Het Doorgeefboek is hiervan het laatste project.

Het doel van dit initatief:

Een tijdsbeeld van het dorp maken waarbij alle inwoners betrokken zijn en waarbij ieder zijn eigen steentje bijdraagt aan het slagen van het project.

De (verwachte) resultaten van dit initiatief:

Dit project draag bij aan de sociale cohesie in de gemeenschap en het levert een prachtig tijdsbeeld op van ons dorp.

Activiteiten

Missing_small

DoorGeefBoek Warns doorgegeven !

17 oktober 2017

Op 17 oktober jl. is naar het voorbeeld van Doorgeefboek Warns in de MTVwijk in Leeuwarden het Doorgeefboek-project ‘De Gouden Bal’ van start gegaan. In diverse straten van de wijken gaat vanaf nu een boek van huis naar huis. In elk huis worden bewoners gevraagd er een bijdrage aan te leveren, om het boek daarna door te geven aan de buren. Dit project is een van de initiatieven van Wijkpanel MTV Leeuwarden dat zich inzet voor leefbaarheid in de wijk en meer verbinding tussen de bewoners.