Warns065_medium

Warns

www.warns.nl
Fryslân - Sudwest-Fryslan - populatie: 1000

Warns is een dorp met lintbebouwing en daarnaast nog de kernen Laaxum en Skarl. Het totale inwonersaantal is ca. 1000. Warns is bezig de werkgroep duurzaamheid op te starten. We hebben de verdeling gemaakt. 1. Eigen voedselvoorziening. 2. Leefbaarheid 3. Energie zowel opwekking als besparing.

Bron afbeelding: borden.plaatsengids.nl

 

Alle initiatieven van Warns

Werkgroep Griene Poarte

Griene_poarte_normal

Griene Poarte; de ecologische dorpstuin van Warns; vóór en dóór bewoners

Vanaf: 18 juli 2017 - Tot: 18 juli 2017

Het idee voor een dorpstuin ontstond 4 jaar geleden tijdens een bijeenkomst van inwoners van Warns, Dorpsbelang Warns en de gemeente Sudwest Fryslan.


Dorpstuin de Griene Poarte in Warns heeft inmiddels heel...

werkgroep Doorgeefboek Warns

Dgblogorechth_normal

DoorGeefBoek Warns

Vanaf: 27 september 2013 - Tot: 06 november 2016

Project DOORGEEFBOEK WARNS na 3 jaar afgerond

September 2016
Het Doorgeefboek is een boek dat volgens de indeling van de buurten in Warns in de afgelopen 3 jaar een rondgang heeft gemaakt door het dorp en...