Energiewerkplaats Fryslân

Logo_ewp_partner
Adresgegevens:
Buorren 28
9012DH
Bezoekadres: Raerd
www.energiewerkplaats.frl

Raad en daad voor lokale energie initiatieven

Er gebeurt niets zonder initiatiefnemers! Er is een groeiend aantal initiatieven in Friese dorpen en wijken gericht op energiebesparing, in- en verkoop van duurzame energie, het starten van een eigen energiecoöperatie of bijvoorbeeld het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen.


Doarpswurk, de Friese Milieu Federatie en  en Ús Koöperaasje werken vergaand samen bij het ondersteunen van initiatiefnemers en werkgroepen uit dorpen en wijken. Het uitgangspunt hierbij is dat het gaat om  initiatieven die gericht zijn op het ontwikkelen van een duurzame samenleving op lokaal niveau.
 
Naast het regelmatig aanbieden van netwerkbijeenkomsten waarbij initiatiefnemers elkaar ontmoeten, ideeën delen en elkaar inspireren, worden initiatieven bijgestaan met raad en daad.
 
Door o.a.:
 
 • Vinden van antwoorden op inhoudelijke en organisatorische vragen, zoals: Hoe koop ik gezamenlijk zonnepanelen in?, Hoe kan ik gebruik maken van het verlaagd belastingtarief als energiecoöperatie?, Hoe start ik een initiatief?, Hoe krijg ik meer mensen betrokken bij het initiatief?
   
 • (laten) uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken. We ondersteunen bij het (op)stellen van de juiste onderzoeksvragen en leggen de verbinding tussen de initiatieven relevante marktpartijen
   
 • Opstellen van project- en businessplannen
   
 • Zoeken naar (co)-financieringsbronnen voor zowel de voorbereiding  als de realisatie van concrete uitvoeringsprojecten en ook voor de benodigde ‘hardware’ voor de opstart en het voortbestaan van het initiatief
   
 • Vinden van en samenwerken met stakeholders zoals gemeente, kennis instellingen, provincie, marktpartijen
   
 • Samenwerken met de stakeholders

 

Wij helpen jullie graag en komen langs voor specifieke vragen!

Meer weten? 

 

Doarpswurk
0566-625011
energiewerkplaats@netwerkduurzamedorpen.nl


Friese Milieu Federatie
058-7600760
energiewerkplaats@friesemilieufederatie.nl

 

 

 

Initiatieven

 

Bekijk hier alle initiatieven onder het thema Energie & Klimaat op Netwerk Duurzame Dorpen.

 


 

Kijk voor alle informatie op energiewerkplaats.frl

Eigen projectpagina Energiewerkplaats Fryslân

 

Vanwege het grote succes van dit project hebben we de energiewerkplaats een eigen plek gegeven. 

Op deze website is de meest recente informatie en ondersteuningsaanbod te vinden.

Kijk op www.energiewerkplaats.frl

 


 

Ondersteuningsaanbod

Ondersteuningsaanbod

Nnd_gui_themas_original_original

Lokale Energiebedrijven

Middels een lokaal energiebedrijf kunnen dorpen voordeel creeren te gunste van het eigen dorp. Er bestaan meerdere voorbeelden in Nederland en eigen provincie. Samen zoeken we naar de vorm die het meeste voordeel voor dorpsgemeenschappen oplevert. Dit doen we samen met de Ús Koöperaasje. Ús Koöperaasje is een Fries energiebedrijf dat inzet op duurzame energie uit eigen provincie en het versterken van dorpsgemeenschappen.

----------------------------------------------------------------------------


Hoe start ik een lokaal energie bedrijf?

In het document...

Lees meer
Nnd_gui_themas_original_original

Zonnestroom in Dorpen

Veelal zijn gezamenlijke initiatieven van dorpsbewoners een groot succes. Zo liggen in het Dorp Reduzum al meer dan 1000 zonnepanelen. Er zijn ook kansen om samen met de Ús Koöperaasje projecten te ontwikkelen waaraan dorpen kunnen deelnemen. Wederom zoeken de dorpen samen naar de beste vorm.

Met elkaar zonnepanelen inkopen is slim en leuk: je bespaart inkoop kosten en het levert nieuwe contacten op in je dorp. Andere dorpen gingen je voor, zoals Oenkerk. Wellicht helpen je deze twee documenten hiernaast verder?

Betrokken organisaties:

Ús Koöperaasje

Friese Milieu...

Lees meer
Nnd_gui_themas_original_original

Info en tools over energiebesparing

Waarom energie besparen?

De energiekosten van een gemiddeld huishouden bedragen ruim 2.200 euro per jaar. Minder gas en elektriciteit verbruiken betekent direct geld besparen.
Zeker voor huishoudens met een laag inkomen zijn de energielasten vaak een grote kostenpost.

Een slecht geïsoleerd huis gebruikt per jaar zo’n 2.200 m3 aan gas, terwijl een goed geïsoleerd huis maar 700 m3 nodig heeft! Dat scheelt per jaar veel geld.

Veel oudere woningen zijn maar deels of matig geïsoleerd, en zouden een spouwmuur- of vloerisolatie...

Lees meer
Nnd_gui_themas_original_original

Buurkracht

Je hebt mogelijk al van ons gehoord, wij - Michel en Sicco - zijn de buurtbegeleiders van Buurkracht in Fryslân. In andere provincies is Buurkracht al langer actief, maar wij zijn vanaf dit jaar officieel in Fryslân van start gegaan!
 

 

Wat doet Buurkracht?

Buurkracht brengt mensen en wensen in een buurt bij elkaar om samen aan de slag te gaan met energiebesparing en zelf opwekken. Samen met buurtgenoten lukt het vaak wel. Bovendien levert het financieel voordeel op door bijvoorbeeld gezamenlijk zonnepanelen in te kopen, te isoleren of nieuwe CV-ketels aan...

Lees meer
Nnd_gui_themas_original_original

Energiemix Methode

Veel initiatiefgroepen in dorpen en wijken maken gebruik van de Energiemix Methode
(Klik hier voor meer info over de EMM). Hiermee ontdek je samen met dorps- of wijkgenoten wat het betekent om als dorp of wijk energieneutraal te worden, hoe je dat kunt bereiken en waar je dorps- of wijkgenoten warm van worden!


In korte tijd (één of twee werksessies in eigen dorp of wijk) geeft de Energiemix Methode een beeld van de energiebehoefte, de gewenste en minder gewenste energiemaatregelen en de vertaling hiervan naar de ruimte, kosten en opbrengsten, mogelijke projecten en...

Lees meer
Nnd_gui_themas_original_original

Energieloket Ús Koöperaasje

Vanaf september heeft Ús Koöperaasje voor haar leden en nieuwe initiatieven, die ondersteuning behoeven bij hun opwekprojecten, een speciaal (Postcoderoos) loket ingericht. De uitvoering van dit loket, waar men gratis algemene voorlichting kan krijgen over opwekprojecten en energiecoöperaties, zal namens Ús Koöperaasje tezamen met ECoop ingevuld worden.

Nieuw informatieloket
Voor bestaande en nieuwe initiatieven heeft Ús Koöperaasje een informatieloket geopend waar algemene voorlichting verkrijgbaar is over opwekprojecten. Dit loket heeft een eigen...

Lees meer