Landschapsbeheer Friesland

Logo_landschapsbeheer_frl_partner
Adresgegevens:
Commissieweg 15
9244 GB
Bezoekadres: Beetsterzwaag
www.landschapsbeheerfriesland.nl

Landschapsbeheer Friesland is een non-profit organisatie op het gebied van natuur- en landschapsbeheer in het cultuurlandschap van Fryslân. Daarbij richten we ons op de verbinding tussen mens en landschapen de beleving van onze mooie provincie door bewoners en bezoekers. Dat gebeurt door stimulering van burgerparticipatie, projectontwikkeling, beleidsondersteuning, deelname in gebiedscommissies en het opstellen en uitvoeren van landschapsvisies en onderhoud- en beheerplannen. Landschapsbeheer heeft veel ervaring met omgevingsprojecten die samen met dorpen worden uitgevoerd. Een bekend project is bijvoorbeeld ‘Doarpen yn’t Grien’.

 

 


 

Media

Youtube kanaal Landschapsbeheer Friesland

 

 

Ondersteuningsaanbod

Natuur-landschap_original

Advies en ondersteuning in het groen en doen

Landschapsbeheer Friesland verzorgt begeleiding bij dorpsontwikkelingsprojecten op gebied van natuur, landschap, voedsel en educatie; veelal als uitvoering van dorpsvisies. Hierbij gaat het om het gehele traject, van fondsenwerving en subsidieaanvragen tot het begeleiden van het plantraject en de uitvoering. 
 
Daarnaast is Landschapsbeheer Friesland vaak betrokken bij initiatieven van dorpsbelangen waarbij de gemeente een faciliterende rol krijgt. Een lokaal initiatief krijgt door deze samenwerking een duurzaam karakter.  Een voorbeeld is het ontwikkelen van projecten om...

Lees meer