Provincie Fryslân

Provincie_partner
Adresgegevens:
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ
Bezoekadres: Leeuwarden
www.fryslan.nl

Voor meer informatie kijk op: www.fryslan.nl

Ondersteuningsaanbod

Wonen_leefomgeving_original_original

Iepen Mienskipsfûns

Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die ervoor zorgen dat u prettig kunt wonen in uw wijk, dorp of stad. Ideeën die uw leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân. Denk aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar ook gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. 

Kijk voor meer informatie, tenders en voorwaarden op www.streekwurk.frl

 

Lees meer