Provincie Fryslân

Provincie_partner
Adresgegevens:
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ
Bezoekadres: Leeuwarden
www.fryslan.nl

Voor meer informatie kijk op: www.fryslan.nl

Ondersteuningsaanbod

Nnd_gui_themas_original_original

Duurzaamheid

Op de website van de provincie Fryslân vindt u algemene beleidsinformatie

 

 

 

Lees meer
Wonen_leefomgeving_original_original

Streekwurkloket - Iepenmienskipsfûns

Heeft u een goed projectidee voor uw dorp, wijk, regio of eiland?

Wilt u samen met anderen iets doen voor uw wijk, dorp, regio of eiland? Ziet u kans om uw wijk, dorp, stad, regio of eiland vooruit te helpen? De provincie Fryslân is op zoek naar initiatiefrijke inwoners met goede ideeën!

De provincie Fryslân stelt met het Iepenmienskipsfûns voor 2015 2,5 miljoen euro beschikbaar voor de Friese regio’s. Dit geld is bedoeld om de goede ideeën en initiatieven verder te helpen. Initiatieven die ervoor zorgen dat de leefbaarheid in Fryslân verbetert. Met...

Lees meer
Wonen_leefomgeving_original_original

Plattelânsbelied

Subsidie voor leefbaarheidsinitiatieven op het platteland

De Provincie Fryslân stelt subsidie beschikbaar voor bewonersinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid op het platteland. Dit kunnen bijvoorbeeld kleinschalige projecten zijn op het gebied van werk, cultuur, toerisme en recreatie, duurzaamheid, natuur en landschap. Of projecten die het wonen en werken in de regio prettiger maken. Gedeputeerde Staten hebben dinsdag 26 augustus de subsidieregeling vastgesteld voor de uitvoering van de Beliedsnota Plattelân 2014-2017. Kijk voor alle informatie op ...

Lees meer