• Home
  • »
  • Uitgelicht
  • »
  • 30 september 13-15 uur Symposium Voeding en Gezondheid in Fryslân

30 september 13-15 uur Symposium Voeding en Gezondheid in Fryslân

Het bruist in Fryslân van initiatieven gericht op Voeding en Gezondheid.
In opdracht van provincie Fryslân is er een Friese Samenwerkingsagenda Voeding en Gezondheid opgesteld met daarin 97 voedselinitiatieven in Fryslân. Van klein tot groot.
Met elkaar hebben deze initiatieven alles in huis om in Fryslân grote stappen te zetten op dit onderwerp dat urgenter is dan ooit, denk maar aan Covid, toename van obesitas en klimaatuitdagingen. Op 30 september a.s. wordt de Samenwerkingsagenda overhandigd aan gedeputeerde Douwe Hoogland gevolgd door workshops van organisaties waar Friese Voedselinitiatieven terecht kunnen voor hulp en ondersteuning om hun initiatief verder op weg te helpen.

 

PROGRAMMA 
 
13.00 uur
Welkom door dagvoorzitter Freya Zandstra van de Voedselwerkplaats (Doarpswurk)

13.05 - 13.15
Presentatie Friese Samenwerkingsagenda Voeding en Gezondheid door
Marlise Vroom, Vroom’s Communicatie

13.15 uur
Overhandiging van de agenda aan gedeputeerde Douwe Hoogland van provincie Fryslân en reactie op de agenda.

13.25 - 14.50 uur
3 workshoprondes met Hulp voor je voedselinitiatief door: Ynbusiness, HANNN, de Voedselwerkplaats, Iepen Mienskipsfûns, De Friese Preventieaanpak, Gemeente Leeuwarden, Zorgverzekeraar De Friesland.

Zie hieronder voor meer info over de workshops.

14.50 - 15.00 uur
Vervolg

15.00 uur
Afsluiting

Het symposium is online via Zoom, is een initiatief van provincie Fryslân en wordt georganiseerd door de Friese Voedselbeweging, Vroom’s Communicatie en de Voedselwerkplaats (Doarpswurk).

Deelname is gratis
 

 

Aanmelden en Workshops

Bekijk de workshops op de website van de Friese Voedselbeweging (onderaan) en meld je aan