• Home
  • »
  • Internationaal
  • »
  • Caribisch deel van het Koninkrijk

Caribisch deel van het Koninkrijk

Op deze pagina vindt u voorbeelden van duurzame initiatieven in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Structuur en locatie van het Koninkrijk der Nederlanden

Afbeelding: Thayts, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

 

Curaçao


 

 

Saba


 

 

Aruba


 

Abraham de Veer is tweede school met zonnepanelen in Aruba

Persbericht via www.arubahuis.nl 4 november 2016

San Nicolas — Met een druk op de knop werd het project van zonnepanelen op het dak van de Abraham de Veer school in San Nicolas officieel geopend. Dit gebeurde door Minister-president Mike Eman, Energieminister Mike de Meza en hoofd van de school Jane Bueno-Hooft.

Abraham de Veer school is na Kudawecha school, de tweede basisschool in Aruba die voorzien is van zonnepanelen. Het project telt in totaal 714 zonnepanelen op de acht daken van de school en zullen volgens berekeningen dagelijks 976 kWh aan energie genereren, dat gelijk staat aan 60 huishoudens.

Minister De Meza heeft bij deze gelegenheid aangekondigd dat er binnenkort begonnen zal worden met de bouw van een “solar park” bij Lago Heights/Esso Heights. Eenmaal af is dit het grootste “solar park” van Aruba.

Met dit project doet Aruba een volgende stap in de doelstelling om in 2020 volledig duurzaam te zijn, aldus Premier Mike Eman. ‘Dergelijke projecten bewijzen dat Aruba “the skill and the will to make it happen” heeft, zoals bestuurders van Carbon War Room en Rocky Mountain Institute hebben verklaard toen zij een partnerschap met Aruba zijn aangegaan.’

De plaatsing van de zonnepanelen op de Abraham de Veer school is een project van Water en Energiebedrijf WEB Aruba NV, in samenwerking met TNO, Utilities Aruba, ELMAR en andere strategische partners van het Kabinet Mike Eman II.

 


 

Abraham de Veer is tweede school die zonnepanelen krijgt

Persbericht via www.arubahuis.nl 13 juli 2016
 

San Nicolas - Nadat basisschool Kudawecha als eerste was voorzien van zonnepanelen, is nu de Abraham de Veerschool in San Nicolas aan de beurt.

Er worden 714 zonnepanelen op de acht daken van de school gelegd. De hoeveelheid gegenereerde energie moet volgens berekeningen uitkomen op 214,2 KWp die toegevoegd zal worden aan het reguliere elektriciteitsnet van het eiland. De aftrap van het karwei vond plaats in het bijzijn van minister-president Mike Eman, Energie-minister Mike de Meza, directeur Luis Oduber van het Water en Energiebedrijf (WEB) en de directeur van Utilities, Franklin Hoevertsz.

De plaatsing van de zonnepanelen op de Abraham de Veerschool maakt deel uit van het project ‘Decentralized Solar Photovoltaic Integrated Project’ (DSPVIP) waarbij scholen en overheidsgebouwen van zonnepanelen worden voorzien om zo een bijdrage te leveren aan het realiseren van de duurzaamheidsambities van Aruba.

Premier Eman sprak zijn waardering uit aan het adres van het team dat de visie van de Arubaanse regering ten aanzien van duurzaamheid in de praktijk brengt. ,,Samen geven jullie een grote impuls aan deze belangrijke visie. Op deze manier komen we dichterbij onze doelstelling om in 2020 volledig duurzaam te zijn."
 


 

Bouw Smart Community gestart

Persbericht via www.arubahuis.nl 21 april 2016

Oranjestad – Recent is het startsein gegeven voor de bouw van het project Smart Community Aruba (SCA), een duurzame woonwijk in Kibaima. In de woonwijk moeten na afronding verschillende energie- en waterbesparende middelen worden getest.

Dit officieel moment werd bijgewoond door de minister-president Mike Eman, de minister van Infrastructuur Benny Sevinger, de minister van Economische Zaken Mike de Meza en vertegenwoordigers van de partners in dit project.

Het innovatieve project SCA mag nu beginnen met de bouw van de duurzame woonwijk bestaande uit twintig woningen. Medio februari 2014 tekende TNO een samenwerkingsovereenkomst met verschillende partijen, waaronder Web, Elmar, Setar, Utillities Aruba, FCCA en de overheid voor de vorming van het zogenaamde Smart Community Aruba consortium. Het project gaat experimenteren met duurzame bouwtechnieken, smart technologieën, kleine windturbines, zonne-energie en de lokale energieopslag.

SCA biedt aan bedrijven en instituten, zowel lokaal als internationaal, een 'Open Innovation Platform' om hun innovatieve ideeën te testen en zich te vestigen in Aruba. Voor Aruba is het een belangrijke weg naar de vergaring van een volledige duurzame samenleving in het jaar 2020. Dit project zal tevens bijdragen aan het realiseren van een nieuwe economische pijler voor het eiland.

De verwachting is dat over 11 maanden de eerste woning zal worden opgeleverd.

 


 

Aruba en Haarlemmermeer verkennen samenwerking

Persbericht via www.arubahuis.nl 26 februari 2016


Haarlemmermeer - Aruba en de gemeente Haarlemmermeer gaan onderzoeken op welke beleidsterreinen zij van elkaar kunnen leren en ondersteuning kunnen bieden.

Dat is de uitkomst van een bespreking van minister-president Mike Eman en gevolmachtigde minister Alfonso Boekhoudt met burgemeester Theo Weterings en wethouder John Nederstigt van Duurzame economische ontwikkeling, inrichting en energie. De premier en wethouder hebben elkaar begin december ontmoet tijdens de klimaattop COP21 in Parijs. De heer Nederstigt was daar om een toelichting te geven op de succesvolle wijze waarop zijn gemeente het principe van de circulaire economie toepast. De aanpak van Haarlemmermeer vertoont sterke parallellen met de ambitieuze duurzaamheidsagenda van het kabinet Mike Eman, bijvoorbeeld het leggen van kruisverbanden tussen verschillende sectoren van de maatschappij, maar evenzeer de betrokkenheid van de private sector.

Beide partijen kwamen in de loop van het gesprek tot de conclusie dat er veel aanknopingspunten zijn die het de moeite meer dan waard maken om te verkennen hoe zij wederzijdse kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Voordat er definitief tot samenwerking wordt besloten, moet duidelijk zijn dat deze tot concrete resultaten zal leiden.

Om die reden is afgesproken dat er verkenningsteams worden geformeerd die nog dit voorjaar bij elkaar op bezoek gaan om te inventariseren welke beleidsterreinen voor kruisbestuiving in aanmerking komen en op welke wijze dat het effectiefst kan worden gerealiseerd.

Een en ander zal nu eerst op ambtelijk niveau verder worden uitgewerkt. Eind maart vindt er in Oranjestad vervolgoverleg op bestuurlijk niveau plaats. Wethouder Nederstigt is in die periode op Aruba waar hij gastspreker is op de P3a-conferentie. Bedoeling is dat een aantal in het thema circulaire economie geïnteresseerde ondernemingen met hem mee zal reizen.

De Noord-Hollandse gemeente Haarlemmermeer telt 145.000 inwoners. Grootste kern is Hoofddorp. Binnen de gemeentegrenzen ligt de luchthaven Schiphol. Op sportief vlak is er al een sterke band: de plaatselijke honkbalvereniging Hoofddorp Pioniers telt een groot aantal Arubaanse spelers alsmede een Arubaanse coach.