• Home
  • »
  • Uitgelicht
  • »
  • Doarpswurk webinar ‘Welkom in de werkplaats!’

Doarpswurk webinar ‘Welkom in de werkplaats!’

Welkom in de werkplaats, voor Friese dorpen die het duurzamer doen!

In de eerste van de nieuwe reeks Doarpswurk-webinars van 2021 staan de Werkplaatsen van Netwerk Duurzame Dorpen centraal. De werkplaatsen zijn netwerken van dorpen die zich inzetten voor de grote opgaven van deze tijd: energie, voedsel, mobiliteit en kringlopen. In Netwerk Duurzame Dorpen – onderdeel van Doarpswurk – delen dorpen kennis, ervaring en ideeën. Zo bieden we mensen die in hun eigen gemeenschap duurzame projecten willen uitvoeren de gelegenheid om met elkaar kennis op te doen, gezamenlijk activiteiten te ondernemen en van elkaars resultaten te leren.

Op maandagavond 1 maart 2021 van 19.30-21.00 uur bent u online welkom om te horen wat er zoal in de dorpen van Fryslân gebeurt en vragen te stellen aan de mensen achter de werkplaatsen.

Houd voor de uitnodiging de mail in de gaten, want meer informatie volgt!

 Foto: lancering liftborden Terherne, Joure en Akkrum