• Home
  • »
  • Fryslân: Themagroepen
  • »
  • Documenten Voedselwerkplaats

Documenten Voedselwerkplaats

 

Voeding_originalVoedselbossen

Hieronder vindt u alle informatie over voedselbossen, geschreven door Anastasia Limareva.
 

 Basishandboek aanleg en beheer voedselbossen

 Planten biografieën van eetbare bomen en struiken in voedselbossen

 Extra informatie over Voedselbossen

 

Wilt u meer weten over voedselbossen, (o.a. het voedselbos in Leeuwarden) stuur dan een mail naar anastasia.limareva@gmail.com


Anastasia Limareva,  student Milieukunde aan Van Hall Larenstein te Leeuwarden, en initiatiefnemer van Voedselbos Leeuwarden
heeft een projectstage geldaan bij de themagroep Voedsel & Landbouw van Netwerk Duurzame Dorpen.

In het Friesch Dagblad stond een artikel over dit voedselbos:
 

 'Plannen voor voedselbos in Leeuwarden', Friesch Dagblad:Theo Klein, 5 december 2014

 'Gratis voedsel oogsten in de stad', Friesch Dagblad:Theo Klein, 5 december 2014

 

 


 

Voeding_original

Overige documenten

De zuivel terug in Heeg?

In Heeg woon je midden tussen de boeren, maar de melk van onze buurman is nergens in de buurt te koop. Zelfs de melk van hun eigen coöperatie, komt van boeren aan de andere kant van het land. De tijden dat iedere tweede Hegemer werkte op de boerderij of melkfabriek is voorbij. De boer maait zijn kilometers gras, voert zijn koeien in de stal en wij rijden daar tussendoor naar kantoor in de stad. Het project 'De zuivel terug in Heeg' is een onderzoek naar de mogelijkheden om de banden tussen de boeren en het dorp te herstellen.

Samen met Lucie Gelderblom van Gelderblomgoed werden boeren van Heeg geïnterviewd om er achter te komen welke kansen zij zien voor initiatieven om nieuwe verbindingen tot stand te brengen. Ook werden toeristen in de havens en op de campings gevraagd om hun interesse te peilen voor producten of activiteiten van de Hegemer boeren. Eerder gaven de inwoners van Heeg in een dorpsenquête aan graag meer betrokken te willen zijn bij agrarisch Heeg. De zuivel terug in Heeg is onderdeel van het project Dorpslandbouw Zuidwest Fryslân en wordt mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân. 

Het project leverde een aantal nieuwe initiatieven op, waaronder een werkgroep die de mogelijkheden onderzoekt voor het leveren van stroom van boerendaken aan het dorp, een plan voor het eenmalig openstellen van een oude wandelroute tussen Heeg en Woudsend en een onderzoek naar de haalbaarheid voor een tappunt voor rauwe melk in het centrum van het dorp.

De rapportage kunt u hieronder downloaden

 De zuivel terug in Heeg?

 De zuivel terug in Heeg? (Bijlagen)

 

Er is ook een filmpje gemaakt voor het project (Friestalig):

 

De zuivel terug in Heeg? from Jeroen Hoogendoorn on Vimeo.

 Het Oranjefonds heeft samen met IVN en Movisie een handboek gemaakt voor groene buurtprojecten.

  Groene vingers in de buurt (2017)

 


 

De Kenniskring Buurtmoestuinen is een netwerk van mensen die in Almere een buurttuin willen oprichten – of dat gedaan hebben. De deelnemers bespreken moeilijkheden met elkaar en pakken samen vragen op. Op die manier helpen ze elkaar hun idee te verwezenlijken. Maar er blijven altijd vragen. Een buurtmoestuin oprichten heeft namelijk best wat voeten in de aarde (figuurlijk bedoeld); denk aan toestemming krijgen voor het gebruik van de grond, het meekrijgen van buurtgenoten en het maken van een teeltplan. 


  Handleiding buurtmoestuinen II

  Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin 2014

 


 

  Handboek Stadslandbouw


Dit handboek is gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan tijdens het ontwikkelen van een 
praktijknetwerk voor stadslandbouw in Sneek. De kennis en ervaringen zijn gebaseerd op de lokale 
situatie, maar veel kansen en knelpunten zullen voor het hele land van belang zijn. Het 
praktijknetwerk zal in de toekomst verder gaan als Stichting Stadslandbouw Sneek. Deze Stichting 
heeft nauwe relaties met het Netwerk Duurzame Dorpen en werkt veel samen met de dorpen die in 
dezelfde gemeente Súdwest Fryslân liggen. Dit komt omdat de gemeente een hele belangrijke 
partner is bij de ontwikkeling van stadslandbouw. De landbouwbedrijven in de regio zuidwest 
Friesland die gezamenlijk hun producten op de markt willen zetten kunnen dit doen onder het recent 
opgerichte streekproducten label “De Marren”. 
 


 

 

 

 Presentatie Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen (31 maart 2014)

 


 

 Verslag thema avond Dorpen & Voedsel  (27 februari 2013)

 

Voeding_originalBodem

Presentatie over het belang van een gezonde bodem

 

Een inspirerende presentatie verzorgd door Theo Mulder over het belang van een gezonde bodem. 

U kunt de presentatie hieronder downloaden:

 Lokaal voedsel IJlst