• Home
  • »
  • Groningen: Berichten
  • »
  • Gronings netwerk zorginitiatieven? Dat ORGANISEREN we samen!

Gronings netwerk zorginitiatieven? Dat ORGANISEREN we samen!

Voor betrokken initiatiefnemers is de realisatie van hun idee vaak een ware ontdekkingstocht, een proces van vallen en opstaan. En als het plan gerealiseerd is, dan is het soms een hele klus om het voortbestaan te garanderen. Voor iedereen die betrokken is bij zorgcollectieven of die geïnteresseerd is in deze ontwikkeling, organiseerde Groninger Dorpen, in samenwerking met het Netwerk Duurzame Dorpen (NDD) , de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) en het Healthy Ageing Network Northern Netherlands ( HANNN) op donderdag 4 juni een ‘Herkenningsbijeenkomst Dorpszorginitiatieven’.

Wandelen door Ulrum

Gastdorp voor deze bijeenkomst was Ulrum. De bijeenkomst begon dan ook met een rondleiding door het dorp waarbij op een aantal locaties het verhaal van DörpsZörg Ulrum werd uitgelicht door o.a. bestuurslid Hans van der Heide. De deelnemers, veelal initiatiefnemers uit andere Groninger dorpen, luisterden niet alleen geboeid naar de bijzondere plannen van dit krimpdorp, maar stelden ook veel vragen aan de Ulrummers.  Door de informele opzet ontstonden al snel diepgaande, inhoudelijke gesprekken tussen de verschillende dorpen.

Succes en faalfactoren

In de tuin van Expoor werd de ontspannen kennismaking voortgezet onder het genot van een goed verzorgde Soep & Broodje.

Om op een verdiepende wijze meer kennis en ervaringen met elkaar te delen vervolgden we het programma binnen de stations muren van Expoor. Aan de hand van drie stellingen gingen twee tafels met elkaar in gesprek. Eerst werd gevraagd naar de succesfactoren en doelstellingen van ieders initiatief. Een ronde waar veel enthousiasme en de energie van de initiatiefnemers bij beide tafels te ervaren was. Vervolgens werd gesproken over lastigere zaken. Waar loop je tegenaan in de hele onderneming, wat ervaar je als knelpunten? Tijdens deze stelling was er niet alleen herkenning bij elkaar, maar ontstond vooral een sfeer van elkaar hierin willen helpen, raad geven. Dit door eigen ervaringen te delen en tips te geven.

Gronings Netwerk voor dorpszorginitiatieven? Dat zijn wij!

Na een plenaire terugkoppeling van de beide tafels werd de derde stelling met alle deelnemers gezamenlijk besproken. De vraag was; zou je kennis & knelpunten willen delen? En zo ja, hoe dan? Eerst werden enkele voorbeelden besproken van bestaande netwerken waarop aangehaakt zou kunnen worden, zoals het Netwerk Duurzame Dorpen , waar wij als Groninger Dorpen steunpunt voor zijn, en de Ideeënbank van de Provincie Groningen . De deelnemende dorpen gaven aan een netwerk evident te vinden, maar niet alleen digitaal, met name ook fysiek. De dorpen willen vooral zélf het netwerk zijn. Gedurende de discussie ontstond het idee een soort Open Coffeeclub te starten, zoals ook bij andere netwerken wel gebruikelijk is. Verzoamelstee Bedum bood spontaan aan om voor een eerstvolgende bijeenkomst gast dorp te willen zijn.  Na het zomerseizoen zullen wij samen met Verzoamelstee Bedum een eerste Open Coffeeclub plannen en misschien kunnen we er met elkaar een leuke, passende  naam voor verzinnen. De uitnodiging zal t.z.t. op onze sociale media kenbaar worden gemaakt, gedeeld worden met onze leden en vrienden en met de zorgcollectieven die bij ons bekend zijn. Wilt u opgenomen worden in de verzendlijst, maak dit dan kenbaar door een mail te sturen aan i.zwerver@groningerdorpen.nl

  • Mocht u meer informatie willen over zorginitiatieven in Groningen, neem dan gerust contact op met Inge Zwerver ( 050 306 29 00) i.zwerver@groningerdorpen.nl
  • Een uitgebreider verslag van de tafelgesprekken is te downloaden op de website van Groninger Dorpen.