• Home
  • »
  • Uitgelicht
  • »
  • HIER Lokale Energie Monitor 2021: Fikse stijging aantal leden energiecoöperaties

HIER Lokale Energie Monitor 2021: Fikse stijging aantal leden energiecoöperaties

In vijf jaar is het aantal leden van energiecoöperaties meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit de zevende Lokale Energie Monitor van klimaatstichting HIER, die tijdens het Evenement HIER Opgewekt wordt gepresenteerd op 30 maart. Koning Willem-Alexander onthult dan het huidige aantal leden van energiecoöperaties: bijna 112.000. Inmiddels wekken de projecten genoeg energie op voor 380.000 huishoudens (65.000 via zon en 315.000 via wind).

Afgelopen jaar kwamen er 39 nieuwe lokale energie coöperaties bij, waarmee de teller totaal op 676 staat. De groei neemt al een aantal jaren af, in 84 procent van de gemeenten is inmiddels één of meer coöperaties actief. Het aantal leden blijft echter nog steeds stijgen; van 51.000 in 2016 tot bijna 112.000 eind 2021. Het ledenaantal per coöperatie neemt dus gemiddeld toe. De trend van kwantiteit naar kwaliteit zet zich zo verder door.

Gijs Termeer, directeur bij klimaatstichting HIER: “Energiecoöperaties worden steeds meer een volwaardige partner in de energietransitie, dat hebben ze wel bewezen de afgelopen tien jaar. Ze zijn volwassen geworden en actief op de volle breedte: van deelmobiliteit tot energiearmoede, opwek en warmtetransitie. Met de groei in het aantal leden zien we dat er een steeds breder publiek betrokken raakt. Als we willen dat de energietransitie slaagt, hebben we energiecoöperaties hard nodig.”

Coöperatief zonvermogen verdubbelt komende jaren

Afgelopen jaar steeg het aantal operationele zonne-energieprojecten van coöperaties naar 927. Daarbij zitten er nog 365 projecten in de pijplijn, wat betekent dat het coöperatief zonvermogen de komende jaren ruim zal verdubbelen: van 217 MWp (65.000 huishoudens) naar 450 MWp.

Termeer: “We zien dat er veel plannen voor zonprojecten in 2020 en 2021 in de wacht stonden. De nieuwe subsidieregeling voor coöperatieve energieopwekking is in maart 2021 opengesteld, en er is ook direct massaal op ingetekend.” Verreweg de meeste zonneprojecten zijn gerealiseerd op daken (93%), hoewel er ook dertien nieuwe collectieve zonnevelden in gebruik zijn genomen (totaal nu 61).

Lees meer via HIER Opgewekt

 Persbericht: HIER Opgewekt
Foto: Doarpswurk