• Home
  • »
  • Korte films
  • »
  • Ho! Net yn 'e Kliko! mei Reitse

Ho! Net yn 'e Kliko! mei Reitse

Filmpje van de afval -bewustwordingscampagne in gemeente De Fryske Marren. Hierin legt de bekende Friese kok Reitse Spanninga uit wat je met de kook afval kunt doen.

Ho! Net yn 'e Kliko! is in 2015 opgezet door vier Friese dorpen en is nu ook actief met gastlessen op basisscholen.

Kijk voor meer informatie over deze campagne op www.honetynekliko.frl