• Home
  • »
  • Fryslân: Uitgelicht
  • »
  • Koudumers gezamenlijk naar energieneutraal brengen in 2025

Koudumers gezamenlijk naar energieneutraal brengen in 2025

Door Harmen Weijer

 

Energieneutraal in 2025: met die duidelijk en ambitieuze stip op de horizon wil Koudum de komende tien jaar fors aan de slag. Want dat vraagt voor de 1200 huishoudens een flinke inzet. Duurzaam Koudum pakt het dan ook gestructureerd op, vertelt Jaap Bijker van Duurzaam Koudum.

 


In 2013 vierde Dorpsbelangen Koudum hun 100-jarig bestaan. Bij zo’n heugelijke mijlpaal keek men niet alleen terug maar ook vooruit: hoe kunnen we het dorp zo goed mogelijk achterlaten voor onze kinderen, kleinkinderen en nog veel verder? Er werd in december 2012 een werkgroep Duurzaamheid opgericht, vertelt Jaap Bijker. “We hebben deze werkgroep al redelijk snel omgezet in een coöperatie, om zo concreet mogelijk met duurzaamheid aan de slag te kunnen.” 

Vanaf maart 2013 is de coöperatie actief op zoek naar leden, en dat aantal groeit gestaag. Bijker: “We zitten inmiddels op 110 leden/huishoudens, in een dorp van 1.000 huishoudens gaat dat behoorlijk goed. We hebben een flink aantal duurzame en energiebesparingsacties gedaan. Zo zijn we begonnen met isolatie-acties, door inloopspreekuren voor dorpsgenoten te organiseren, waarbij plaatselijke aannemers advies gaven over isolatie. Onze eerste eigen investering was een warmtecamera. Daarmee is inzichtelijk te maken of en waar isolatiemaatregelen genomen kunnen worden in woningen. Daar gaan we ook de boer mee op, want we hebben een paar mensen in onze club die daarover goed advies kunnen geven. We hebben tot nu toe 30 huishoudens van advies voorzien en we hopen dat ze hieruit voortvloeiende maatregelen met plaatselijke ondernemers doen.”


Energielabelverbetering

Voor wat betreft energiebesparing richt Duurzaam Koudum zich op het verbeteren van het energielabel. Bijker: “Daarbij gaat het vooral om de oudere woningen in het dorp, waarvan er nog veel een label G-D hebben.”
Om in tien jaar energieneutraal te worden is veel meer nodig, vooral meer duurzame energieopwekking. “Zo hebben we in 2013 en 2014 zonnepanelenacties gehouden. Dat heeft er in geresulteerd dat ruim 83% van de nieuwe zonnepanelen die in die jaren in Koudum geplaatst zijn, via de zonnepanelenactie van Duurzaam Koudum zijn geïnstalleerd. Dat hebben we samen met installatiebedrijf H.J. de Vries gedaan.”
En zijn Koudumers warm te maken voor windenergie? “We hebben dit jaar geprobeerd met de provinciale windtoewijzing mee te gaan, maar de protesten in Koudum waren dusdanig fel tegen, dat we nu hebben gezegd: ‘Geen windturbines in Koudum’. We hebben dat onderzocht via een enquete. Daarop reageerde 13% van de bevolking. Daarvan was 7% tegen en 6% voor. Wij hebben geconcludeerd dat het een kleine 85 procent niets kan schelen. Dat is heel erg jammer, want we hadden er een geweldige stap mee kunnen zetten richting energieneutraal.” Niet over 1 nacht ijs

Nu Duurzaam Koudum naar energieneutraal in 2025 wil gaan, gaat het de komende maanden goed op een rij zetten wat waar het eerst kan gebeuren. “We willen dit alleen samen met de mensen en ondernemers in het dorp doen. Dat is wellicht onze grootste uitdaging: het zoveel mogelijk op eigen kracht willen doen. Maar voor het dorp is dat wel het beste.”
En ondersteuning vanuit de provincie en de gemeente  zou kunnen helpen. 


Meer informatie: www.duurzaamkoudum.nl