• Home
  • »
  • Footer: Over NDD
  • »
  • Projecten

Projecten

Projecten  zijn bovenlokale initiatieven van dorpen, vaak gemeentelijk of provinciaal georganiseerd. Ook themagroepen kunnen projecten opzetten. Het gaat uitsluitend om projecten waar dorpen als gemeenschap aan deel kunnen nemen.