• Home
  • »
  • Uitgelicht
  • »
  • Ruim 4.500 vierkante meter nieuwe bijenweides in Friesland

Ruim 4.500 vierkante meter nieuwe bijenweides in Friesland

In de komende weken wordt er in Friesland ruim 4.500 m2 nieuwe bijenweides ingezaaid. Op tien locaties worden de handen uit de mouwen gestoken om de wilde bij en andere insecten te helpen. Op een aantal locaties kunnen vrijwilligers daarbij helpen tijdens de Bijenwerkdag op 13 en 14 maart a.s. tijdens het NL-doet weekend.  

Wilde bijen zijn heel belangrijk voor onze voedselvoorziening én voor het behoud van de natuur. Tachtig procent van alle Nederlandse plantensoorten is afhankelijk van bestuiving door wilde bijen en andere insecten. Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 359 soorten is bedreigd. Om de wilde bijen te ondersteunen stelt Landschapsbeheer Friesland bijenmengsels beschikbaar vanuit het project ‘De Wilde Bijenlinie’ en organiseert Landschapsbeheer Friesland samen met vele vrijwilligers op 13 en 14 maart voor de derde keer de Bijenwerkdag.

Lees meer via de bron: Landschapsbeheer Friesland

Foto: Pixabay