• Home
  • »
  • Fryslân: Uitgelicht
  • »
  • Trynergie: energiezelfvoorzienend met zon en wind

Trynergie: energiezelfvoorzienend met zon en wind

Door Harmen Weijer

 

In het Noord-Friese Trynwâlden spijkert de coöperatie Trynergie fors aan de weg. In de korte tijd dat de coöperatie naar buiten is getreden, net iets meer dan een half jaar, telt het al meer dan 40 leden. En de rek is nog lang niet uit, want met 3300 huishoudens en kleine bedrijven kunnen nog meer Trynwâldsters genieten van duurzame energie uit de eigen regio. Met als doel: zelfvoorzienend energieneutraal worden.

 


Het begon eind 2012 toen vertegenwoordigers van de Dorpsbelangenorganisaties in Trynwâlden om de tafel gingen zitten en voorstelden om een gezamenlijke duurzame energiecoöperatie op te starten. “We pakten dit voortvarend en gestructureerd op doordat in november en december 2012 enkele van onze mensen aan de slag gingen met communicatieplan, statuten opstellen, financiën en organisatie goed regelen. We hebben ook aansluiting gezocht met Energiewerkplaats van Stichting Doarpswurk en Friese Milieu Federatie. Daar hebben we ervaringen uitgewisseld met andere energie-initiatieven. En we hebben ons aangesloten Ús Koöperaasje en de NLD Energie, Noordelijk Lokaal Duurzaam.”

Die gestructureerde zoektocht resulteerde in de oprichting van de coöperatie op 3 februari 2014. Van der Kooi: “De NLD was op dat moment nog net niet zo ver dat ze energie mochten leveren, dus we gingen pas echt naar buiten treden in november 2014, tijdens de Energiemarkt in Oentsjerk.” 


Zelfvoorzienend energieneutraal 

De visie is heel helder, vertelt Van der Kooi: “We willen Trynwâldsters voorzien van eigen, duurzame en betaalbare energie, voor nu en in de toekomst.” En energieneutraal is daarbij het doel. “Maar wanneer precies vinden we heel lastig om aan te geven, want we hebben met zoveel factoren te maken, zoals regelgeving, die het tijdstip dichterbij of juist verder weg kunnen brengen. We pakken gewoon aan, en we zien wel wanneer we energieneutraal worden.” 
Het was niet dat er in deze regio al het nodige gebeurde. “Het initiatief Groenkerk in Oentsjerk was een van de voorlopers van Trynergie, en kende toekomstdoelen als Trynergie. Zij hadden al enkele zonnepanelenacties georganiseerd en daarom zijn we al toe aan onze vierde zonnepanelenactie, maar nu voor heel Trynwâlden.” Daarvoor heeft Trynergie niet met één installateur een exclusiviteitscontract gesloten, maar met 4 lokale installateurs. “We willen geen onderscheid maken tussen installateurs in Trynwâlden. Op onze site bieden zij hun pakketten aan, zodat onze leden zelf kunnen kiezen. En we willen hiermee de lokale economie stimuleren, want dat is ook een van onze doelen.” 
In de algemene ledenvergadering die Trynergie in het voorjaar heeft gehouden, is dit jaar uitgeroepen tot het jaar van de energiebesparing. “Daarom hebben we met 3 aannemers afspraken gemaakt om net als bij de zonnepanelenacties met een mooie aanbieding te komen voor onze leden voor het isoleren van hun huizen.”


Ook grootschalig


Trynergie is tevens actief om grootschalige duurzame energie te gaan opwekken. “Zo denken we aan een zonneveld. En we willen de windmolens van Wyns opwaarderen. We bekijken of dit haalbaar is. Vanuit de leden van de verschillende dorpsbelangen – ik ben bij vier ledenvergaderingen geweest – is er geen kritiek op deze opwaardering van de windmolens gekomen. Dat is ook omdat deze windmolens al jaren hier staan en de inwoners van Wyns al jaren genieten van de opbrengsten ervan.” Ook bij de algemene ledenvergadering van Trynergie was er geen tegenwind voor grootschalige wind- en zonne-energie. “Dat willen we de komende maanden ondersteunen door een brochure te maken over deze initiatieven. Deze brochure willen we verspreiden in de dorpen van Trynwâlden om te kijken hoe groot het draagvlak is onder de inwoners en de ondernemers in de Trynwâlden.” 


Meer informatie: www.trynergie.nl