• Home
  • »
  • Fryslân: Berichten
  • »
  • Zet uw dorp of stad op de kaart

Zet uw dorp of stad op de kaart

In januari 2018 is het startschot voor het project Canons van de Friese dorpen gegeven door Foppe de Haan. Sindsdien hebben ruim zestig dorpen zich aangemeld voor deelname. Op de website www.dorpscanon.nl kunnen zij hun lokale historische dorpscanon schrijven onder begeleiding van een redactie en een panel van deskundigen.

Onlangs is de koppeling gerealiseerd van de dorpscanons met ToeristenkaartFriesland. (www.friesland.toeristenkaart.nl). Deze digitale toeristenkaart  bevat een schat aan informatie van Friesland. Vanuit meerdere publieke platforms wordt deze kaart volautomatisch gevuld met foto’s en allerlei interessante cultuurhistorische informatie. Deelnemende dorpen en steden kunnen met een druk op de knop de inhoud van hun dorpscanon of een deel daarvan nu ook via deze toeristenkaart aanbieden aan bezoekers aan het dorp.

Met de koppeling aan ToeristenkaartFriesland zet het project Canons van de Friese dorpen en steden de volgende stap in haar ontwikkeling. De betrokkenen bij het project willen dit moment aangrijpen om meer dorpen en steden uit te nodigen om mee te doen. Daarom worden er in november vier informatieavonden gehouden. De locaties zullen naar verwachting zijn in Dokkum, Franeker, Jubbega en Sneek. Voor de pauze zal een inspirerende spreker een boeiend betoog houden over de historie van de regio en de inliggende dorpen en steden. Aansluitend zal inhoudelijke informatie over het project en de aanpak worden gegeven. Ook worden voorbeelden van canons getoond. De avonden zijn vooral bedoeld voor de vertegenwoordigers van lokale historische verenigingen en verenigingen van plaatselijk belang uit de betreffende regio. Zij kunnen zich vooraf opgeven via de website www.dorpscanon.nl.

Dorpen die willen deelnemen aan het project kunnen zich tijdens de informatieavonden aanmelden maar aanmelding is ook volautomatisch mogelijk via de website.