Buiten De Banken Om (Bu Bo)

Logo_circuit_nl_normal

Buiten de Banken Om (BuBO) is een initiatief van Stichting STRO en groepen mensen en bedrijven die onderling bankieren op een wijze die beter is voor mens, milieu en economie. Deze groepen g... Lees verder

Duurzaam Door

Logo_normal

DuurzaamDoor is een kennisprogramma dat als doel heeft om de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie te versnellen, en om doorbraken te helpen realiseren. Centraal staan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energie, water, biodiv... Lees verder

Gemeenten Voor Duurzame Ontwikkeling

Gdo-logo-cmyk_normal

Voor meer informatie kijk op: www.vereniginggdo.nl   Lees verder

Groene Zaken

Groenezaken-01_normal

GroeneZaken.com: hét platform voor duurzame ondernemers GroeneZaken, hét platform voor duurzame ondernemer, verbindt bedrijven uit diverse branches en regio’s om kennis en ervaring te delen op het gebi... Lees verder

Ivn

Ivn_logo_beeldmerk_medium_normal

Laat mensen de natuur beleven met IVN IVN is een landelijke organisatie die werkt aan een duurzame samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat door mensen te betrekken bij de natuur, zij zich bewust worden van de waarde erv... Lees verder

Klimaatverbond Nederland

Klimaatverbond_normal

Het Klimaatverbond is een vereniging van gemeenten, provincies en waterschappen die lokaal klimaatbeleid verankert, uitvoert en zichtbaar maakt. Meer informatie op: Klim... Lees verder

Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij

Knhm_logo_normal

KNHM begeleidt bewoners bij de verbetering van hun buurt, wijk, dorp of stad. Onze begeleiding richt zich op bewoners die zelf hun idee willen realiseren ter verbetering van hun fysieke leefomgeving. Ook begeleiden wij bewoners die actief willen pa... Lees verder

Landelijke Vereniging Van Kleine Kernen (Lvkk)

Logo_lvkk_normal

De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen is een vereniging met 11 leden. Deze leden zijn de Provinciale Verenigingen voor Kleine Kernen. Zij ondersteunen de plaatselijke groeperingen van bewonersinitiatieven, de dorpsbelangenorganisaties en dorp... Lees verder

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie En Amateurkunst (Lkca)

Lkca-smal-rgb-paars_normal

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is het landelijk kennisplatform voor professionals, bestuurders en beleidsmakers in cultuureducatie en cultuurparticipatie. Via kennisdeling en onderzoek draagt het instituut bij ... Lees verder

Movisie

Movisie_logo_normal

MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Onze ambitie is... Lees verder

Natuur & Milieu

Logo_natuur_milieu_normal

Natuur & Milieu zet zich met hart en ziel in voor een duurzame en gezonde wereld. Samen met mensen, bedrijven en overheden willen zij het verschil... Lees verder

Netwerk Platteland

Klein_logo_netwerk_platteland_normal

Netwerk Platteland is een nationaal netwerk van en voor mensen en organisaties die zich inzetten voor een sterk en aantrekkelijk platteland. We brengen organisaties met elkaar en met overheden in contact en bieden ze de gelegenheid om van elkaar... Lees verder

Nudge

Logo_nudge_kleur_normal

Nudge verbindt mensen en organisaties om initiatieven van onderaf te realiseren die zorgen voor een positieve en blijvende verandering in onze maatschappij. Wij geloven dat kennis en expertise meer waard zijn wanneer ze worden gedeeld, en wij fa... Lees verder

Postcode Loterij Buurtfonds

Npl_buurtfonds_logo_2023_rgb_normal

We zijn trots dat wij worden gesteund door het Postcode Loterij Buurtfonds, het fonds voor alle bewonersinitiatieven in Nederland. Deelnemers van de Postcode Loterij, dank jullie wel! Lees verder

The Natural Step

Tns_logo_swirl_n_text_blk_rgb_eng.eps_normal

The Natural Step heeft sinds haar oprichting in 1989 in Zweden, wereldwijd honderden organisaties en overheden geholpen met de verankering van duurzaamheid in de organisatie en in hun omgeving. We maken zichtbaar wat duurzaamheid oplevert, helpen b... Lees verder