Norden-hazenbos_medium

Hardenberg


Overijssel - Hardenberg - populatie: 2095

Het gezicht van de wijk is wijkvereniging Norden -Hazenbos. Onlangs is er een nieuw bestuur gevormd dat al veel werk heeft verzet om een van activiteiten bruisende wijkvereniging realiteit te laten worden. Bovendien hebben zich al rond de dertig enthousiaste vrijwilligers aangemeld voor de begeleiding en initiëring van de diverse activiteiten. Bestuur en vrijwilligers beseffen dat het versterken van ontmoeting en participatie van wijkbewoners van zeer groot belang is. Inspelen op de behoefte van de wijk en haar bewoners is dan ook het vertrekpunt. Gezamenlijke verantwoordelijkheid, ontmoeting en het versterken van de eigen kracht zijn hierbij kernpunten. Als wijkvereniging willen zij ook graag tot een brede samenwerking met de Brede School, de kerken, ondernemers en hulp- en dienstverleners in de wijk komen. In eerste instantie zal de aandacht uitgaan naar jongeren, ouderen en gezinnen. De wijkvereniging beschikt over het eigen wijkgebouw Norden- Hazenbos

Alle initiatieven van Hardenberg

Wijkvereniging Norden- Hazenbos

Norden_hazebos_normal

Buurtkamer met keuken Hardenberg

Vanaf: 19 december 2016

Veel taken uit de gezondheidszorg zijn bij de gemeentelijke Wmo-taken terecht gekomen. Burgerparticipatie vormt daarin een belangrijk uitgangspunt. Mensen zullen meer naar elkaar moeten omzien en de ander...