Marknesse_8_medium

Marknesse

www.marknesseduurzaam.nl
Flevoland - Noordoostpolder - populatie: 3750

Marknesse is een dorp aan de oostkant van de Noordoostpolder. Het dorp telde medio t 2013 circa 3750 inwoners. In Marknesse staan 1533 woningen; boerderijen en arbeiderswoningen in het buitengebied, alsook een diversiteit aan woningtypen in de dorpskern. In het dorp zijn commerciële en maatschappelijke voorzieningen aanwezig. De commerciële voorzieningen bestaan uit horeca, winkels, benzinepomp, fitness, zzp’ers, bedrijven gerelateerd aan constructie, bouw, logistiek en de agrarische sector, en akkerbouw-, veeteelt-, fruitteeltbedrijven in het buitengebied. De maatschappelijke voorzieningen bestaan uit drie scholen, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal, verzorgingshuis De Markehof, website en dorpskrant, sporthal en sportvelden, vier kerken met kerkzalen, begraafplaats, gezondheidscentrum, tandarts, fysiotherapie en apotheek, dorpsbibliotheek, gemeenschapscentrum De Marke. Mogelijk kan dit voorzieningenniveau als gevolg van bevolkingsstagnatie en het ontbreken van financiële middelen bij instellingen, in de toekomst onder druk komen te staan. Het zelforganiserend vermogen van Marknesse is groot; Marknesse is een actieve dorpsgemeenschap die gewend is zelf de schouders eronder te zetten.

Alle initiatieven van Marknesse

Marknesse Duurzaam

Samobiel_normal

Samobiel: samen mobiel binnen én buiten Marknesse

Vanaf: 15 maart 2016

Samobiel is de nieuwe vervoersoplossing voor kleine kernen die zijn waarde in Zweden al ruimschoots heeft bewezen. Het idee is simpel: meerijden met dorpsgenoten die dezelfde kant opgaan. Met Samobiel maken...

Marknesse_normal

Samen energie opwekken

Vanaf: 11 december 2015 - Tot: 24 november 2016

1E POSTCODEROOSPROJECT IN DE NOORDOOSTPOLDER IN DE MAAK

Tijdens een bewonersbijeenkomst in Marknesse op 24 november heeft de lokale duurzame energiecoöperatie Energie Pioniers Noordoostpolder...

Voedselbos_normal

Voedselbos Marknesse

Vanaf: 16 oktober 2015

Permacultuur en Voedselbos

 

Marknesse Duurzaam heeft onlangs een avond gehouden over permacultuur en voedselbos.

Op deze avond is het Voedselbos Marknesse kort toegelicht.

Er was een bevlogen...

Logo1_normal

Buurkracht Marknesse

Vanaf: 04 juni 2015 - Tot: 04 juni 2025

Buurkracht werkt

Energiebesparing staat volop in de belangstelling. En toch komt het vaak moeilijk van de grond. Want: waar te beginnen? Hoe? Welke leverancier handelt en adviseert in mijn belang? Wat...

2014-01_normal

Bewustwording van het gebruik van energie in en rond de woning

Vanaf: 01 januari 2014 - Tot: 31 december 2014

Energie en energiebesparing


Onze projecten leveren een bijdrage aan het tegengaan van verdere klimaatverandering en het verminderen van onze afhankelijkheid vanschaarse fossiele brandstoffen.


Dit doen wij...

Md1_normal

Gratis isolatiemateriaal van restafval

Vanaf: 17 augustus 2014 - Tot: 31 december 2014

Wij zijn in contact gekomen met een bedrijf die restmateriaal isolatie heeft.

Dit materiaal willen we graag gratis beschikbaar stellen voor een ieder die daar belang bij heeft.

Het materiaal is goed...