Warns065_medium

Warns

www.warns.nl
Fryslân - Sudwest-Fryslan - populatie: 1000

Warns is een dorp met lintbebouwing en daarnaast nog de kernen Laaxum en Skarl. Het totale inwonersaantal is ca. 1000. Warns is bezig de werkgroep duurzaamheid op te starten. We hebben de verdeling gemaakt. 1. Eigen voedselvoorziening. 2. Leefbaarheid 3. Energie zowel opwekking als besparing.

Bron afbeelding: borden.plaatsengids.nl

 

Alle initiatieven van Warns

Werkgroep Griene Poarte

Dorpstuin_warns_normal

Stichting dorpstuin Warns Griene Poarte

Vanaf: 04 juli 2014

Stichting dorpstuin Warns Griene Poarte; de ecologische dorpstuin van Warns; vóór en dóór bewoners

04-04-2018

Het idee voor eendorpstuin ontstond 5 jaar geleden tijdens een...

werkgroep Doorgeefboek Warns

Dgblogorechth_normal

DoorGeefBoek Warns

Vanaf: 27 september 2013 - Tot: 06 november 2016

Project DOORGEEFBOEK WARNS na 3 jaar afgerond

September 2016
Het Doorgeefboek is een boek dat volgens de indeling van de buurten in Warns in de afgelopen 3 jaar een rondgang heeft gemaakt door het dorp en...