Dorpstuin_warns_medium

Stichting dorpstuin Warns Griene Poarte

04 juli 2014

Stichting dorpstuin Warns Griene Poarte; de ecologische dorpstuin van Warns; vóór en dóór bewoners

04-04-2018

Het idee voor eendorpstuin ontstond 5 jaar geleden tijdens een bijeenkomst van inwoners van Warns, Dorpsbelang Warns en de gemeente Sudwest Fryslan.

Dropstuin de Griene Poarte in Warns heeft inmiddels heel wat 'voeten in de aarde' gehad. Maar de tuin ligt er nu voor het tweede tuinseizoen en wát voor tuin! Wie op de Skarlerdyk de lap grond passeert, kan  volop de keurig aangelegde en gevarieerde tuin aanschouwen. Iets om als dorp trots op te zijn!

Op 16 Februari jongstleden is de werkgroep omgevormd naar de stichting Dorpstuin Warns Griene Poarte en zijn we begonnen met het tweede seizoen. Inmiddels worden de plantbedden weer gereed gemaakt en staan de eerste gewassen er al weer in.

De tuin is door de bijzondere bloemvormen van de perken een lust voor het oog, en de afwisseling van groenten en bloemen zorgen voor een ecologisch evenwicht.

Werken in de dorpstuin

Zaterdagmorgen is de vaste werkdag in de tuin, iedereen is dan van harte welkom om mee te werken.

Zaterdagochtend is ook een vast verkoopmoment geworden voor geïnteresseerden, want zeg nou zelf: "Wat is lekkerder dan eten van groenten uit het eigen dorp?"

Contactpersoon:

Missing_thumb

Katja Zimmeck

Namens organisatie / groep : Werkgroep Griene Poarte

Bekijk profiel

Neem een kijkje op onze website via: www.grienepoarte.nl / dorpstuinwarns.nl, of volg ons op facebook: www.facebook.nl/grienepoarte.