Windturbine_medium

Stadsmolen

26 maart 2013

Met een stadsmolen willen wij het draagvlak voor duurzame energie vergroten.

Daarnaast komen dan ook financiële voordelen ten goede van burgers en de gemeenschap van Bolsward.

In 2009 zijn wij daar mee gestart. Om verschillende redenen kon dat toen niet doorgaan.

Wij verwachten dat de provincie nu met een beter beleid komt ten aanzien van dorpsmolens.

Met het Netwerk Duurzame Dorpen en Enerzjy Koöperaasje Fryslân willen wij het opnieuw proberen om een stadsmolen op te richten.

 

Voorzitter Stichting Duurzame Energie Bolsward:

Hilbrand Schuurmans

Als dorpen meer informatie willen over dit initiatief kunnen ze contact opnemen met:
Naam: Hilbrand Schuurmans
Telefoonnummer: 0515574914

Foto's

Windturbine_small