Easterein-sjaardaleane-uitsnede1_medium

Easterein

www.easterein.nl
Fryslân - Littenseradiel - populatie: 960

Easterein is een aantrekkelijk, levendig dorp en heeft ruim 960 inwoners. Daarmee is het in grootte het vierde dorp van de Gemeente Littenseradiel. Het middelpunt van Easterein wordt gevormd door de prachtige Martinikerk, deze kerk is gelegen op een terp en is omsloten door water en een kerkbuurt met kleine straten en steegjes. De kerk dateert uit de 13e eeuw en is in de jaren ’80 geheel gerestaureerd. De belangrijkste bezienswaardigheid van de kerk is de zeldzame kraak (oksaal) uit 1554. De Martinikerk kan in overleg met de koster bezichtigd worden. In de omgeving van Easterein zijn diverse mooie fietsroutes en oude- en nieuwe wandelpaden die de terpdorpen in de omgeving met elkaar verbinden. Via deze routes kun je ook natuurgebied “Skrok” bereiken, hier bevinden zich het hele jaar door vele vogels. Er is een folder beschikbaar waarin de wandel- en fietsroutes beschreven worden. Easterein kent een actief verenigingsleven, er zijn vele verenigingen op het gebied van oa. sport, muziek en toneel. Veel van deze activiteiten vinden plaats in Multi Functioneel Centrum “de Skoalleseize” en in sporthal “de Greidhoeke”. Nabij deze gebouwen bevinden zich ook de sportvelden waar veel gekaatst, gevolleybald en gevoetbald wordt, de jeu de boules banen en de tennisbanen.


Easterein heeft een eigen energie coöperatie: Griene Enerzjy Koöperaasje Easterein (GEKE).

Alle initiatieven van Easterein