Bewust_grien_easterwierrum_medium

Informatieavond

06 oktober 2014

Tijdens de startdag van Bewust Grien Easterwierrum is gebleken dat er voor aan aantal duurzaamheids onderwerpen belangstelling is. 


Bewust Grien Easterwierrum organiseerd maandag 6 oktober een informatie avond waar we belangstellenden oa kennis willen laten maken met Üs Koöperaasje. Üs Koöperaasje is een nieuw Fries initiatief om Friese dorpen geld terug te genereren aan de dorpsgemeenschap. Bovendien wordt de energie zoveel als mogelijk opgewekt in Fryslán uit biogas, wind en bv zonnepanelen. per klant krijgt het dorp elk jaar € 75,- overgemaakt aan de lokale dorpsgemeenschap. 


Er zal op deze avond uitgelegd worden waar belangstellenden voor dit project, maar ook voor nog op te starten projecten zoals windmolens/zonnepanelen, pluktuin, gesloten beurzen actie terecht kunnen

Contactpersoon:

2010_vakantie_frankrijk_208_thumb

Paula Boersma

Namens organisatie / groep : Bewust Grien Easterwierrum

Bekijk profiel