20150716_113356_medium

Garyp

www.ekgaryp.nl
Fryslân - Tytsjerksteradiel - populatie: 1880

De inwoners van Garyp wonen midden in een typerend "woudlandschap" met daar tussen in weilanden omzoomd met boomsingels.

In de vroegere omgeving stonden er stinsen en versterkte boerderijen. Veelvoorkomende (adelijke) namen waren o.a. : Albada, Galama, Douma, Kinnema, Krootsma, Galckemahiem (boerderij Binnenrust) en Solcama (Hoogsteins).

In Garyp is een sterke gemeenschapszin aanwezig. Dit heeft er o.a. voor gezorgd dat lokale initiatieven worden ontwikkeld zoals het eigenhandig door dorpsgenoten aangelegde open-lucht zwembad. Daarnaast is men in 2016 gestart met de bouw en realisatie van een zonne-energie-centrale van ruim 27.000 zonnepanelen, op een voormalige vuilstort. Medio december 2016 is de verwachting dat het zonne-park gereed is.

Alle initiatieven van Garyp

EK Garyp

Bouwfase1_normal

Zonnepark Garyp

Vanaf: 19 september 2016 - Tot: 21 december 2016

Op een voormalige vuilstort (van bouw en sloopafval) is in oktober 2016, gestart met de aanleg van een zonne-energie-centrale. Op een terrein van 6 ha worden 27.000 zonnepanelen opgesteld, goed voor een...