Groenkerk_logo_medium

Enerzjy Koöperaasje Trynwâlden staat in de steigers

21 september 2013

In navolging van de a.s. start van de Enerzjy Koöperaasje Fryslân (E.K.F.) heeft Groenkerk van de dorpsbelangenverenigingen in de Trynwâlden mandaat gevraagd en gekregen om de mogelijkheden voor aansluitng bij de E.K.F. te onderzoeken.  Daarvoor is een werkgroep opgestart met deelnemers uit Ryptsjerk, Readtsjerk, Gytsjerk,  Âldtsjerk en Oentstjerk. De werkgroep ziet daar kansen in voor de Trynwâlden.

 

 

De E.K.F. zal samen met coöperaties in Drenthe (Drentse Kei) en Groningen (Grunneger Power) een koepel coöperatie vormen (N.L.D., Noordelijke Levering Duurzame energie) die aan klanten duurzame energie zal leveren zoveel mogelijk opgewekt in de eigen regio tegen een concurrerende prijs.

Doel is een transitie van grijs naar groen, en dan echt en niet alleen op papier.

Winst is geen doel. De gemaakte winst wordt, na aftrek van kosten, gebruikt voor de energietransitie van grijs naar groen en daarmee werk in de dorpen brengen waar klanten elektriciteit en gas afnemen. 

De levering start vanaf 1 januari 2014.

Woont u in de Trynwâlden en wilt u klant worden? Mail naar info@groenkerk.nl uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres, zodat wij uw gegevens kunnen doorgeven aan de E.K.F.

Met elkaar naar een duurzame toekomst!

 

Voor andere initiatieven: onder "Documenten" vindt u het bedrijfs- en communicatieplan van E.K.T.Trynergie.