Logo_zorgzame_dorpen_-_zonder_tekst_medium

Hollum

http://zorgcooperatieameland.nl/
Fryslân - Ameland - populatie: 3638
Nog geen beschrijving ingevuld. Aangemeld via zorgzamedorpen.frl

Alle initiatieven van Hollum

Zca-logo-1_normal

Zorgcoöperatie Ameland

Vanaf: 20 maart 2018

De Zorgcoöperatie Ameland is een onafhankelijke partij die opkomt voor het welzijn van de Amelanders. Zij is de verbindende factor  tussen alle partijen die gemoeid zijn met zorg en welzijn.

Kijk...