Kalenberg_medium

Duurzaam dorpshuis Kalenberg

19 december 2016

In 2013 werd het nieuwe dorpshuis van Kalenberg geopend. Het dorpshuis is tot stand gekomen volgens de laatste inzichten ten aanzien van duurzaamheid; niet alleen in milieutechnisch, maar ook in sociaal-maatschappelijk opzicht.

 

Zo werden er kleine groepjes van vrijwilligers gevormd die elk een aantal dorpshuizen bezochten. Ook de dorpsbewoners werden geraadpleegd. Positieve en negatieve bevindingen werden gezamenlijk besproken en gekoppeld aan het activiteitenprogramma van het nieuwe dorpshuis. Dit mondde uit in een plan voor een dorpshuis dat ook op de lange termijn in de behoefte kan voorzien, met zo laag mogelijke energielasten.

 

Het ontwerp kwam van een lokale architect. In zes maanden verrees een prachtig gebouw, dat met zijn rieten kap naadloos aansluit op het streekeigene van Kalenberg. Grote ramen aan de zuidkant – voorzien van zonnecellen – alsmede de vele zonnepanelen op het dak en een met pellets gestookt verwarmingssysteem duiden op een duurzame karakter. Voorts is het gebouw royaal opgezet met meerdere vergaderruimtes die van akoestische elementen zijn voorzien, zodat de verstaanbaarheid optimaal is. Voorts een podium voor optredens, een grote zolder met biljard, ruime en moderne toiletten, ruimte voor bibliotheekboeken en de mogelijkheid van een opbaarcentrum.

 

Een niet te onderschatten voordeel is dat er nu meerdere activiteiten tegelijk gehouden kunnen worden. Kalenberg heeft namelijk een actief verenigingsleven en iedere avond is er veel te doen.

 

Het gebouw werd gefinancierd door middel van eigen middelen, gemeentelijke subsidie, Leader en het provinciale Leefbaarheidsfonds. Daarnaast hebben vele vrijwilligers uit het dorp aan de werkzaamheden meegedaan. 

 

Het Kalenbergs Gemeenschapshuis is in de eerste plaats voor het verenigingsleven, maar kan ook door andere partijen gehuurd worden. Reserveren kan via:  www.kalenbergergemeenschapshuis.nl.

 

Contactpersoon:

Missing_thumb

Aletta Jongschaap

Namens organisatie / groep : Vereniging "Kalenbergers Gemeenschapshuis"

Bekijk profiel