2012.belbus.verzameling.pr_033_medium

Belbus Krimpen

08 december 2016

Stichting Belbus Krimpen aan den IJssel

Uit het onderzoek "Ouderenproof" uit 2004 kwam naar voren dat verreweg de belangrijkste zorg van senioren was dat zij in hun situatie weinig mogelijkheden zagen om zich te (laten) vervoeren binnen Krimpen. Op grond daarvan is toen in december 2004 het initiatief genomen tot het oprichten van een systeem van maatvervoer voor senioren, dat tegemoet zou komen aan hun wensen. Op 1 juni 2005 is de Belbus gestart, na heel veel voorbereidend werk, met 2 tweedehands bussen die waren overgenomen van een collega organisatie uit Zwijndrecht. Inmiddels bestaat de Belbus Krimpen ruim 11 jaar. Het is een organisatie die volledig draait op vrijwilligers (70), zelfstandig is en voor haar inkomsten (maximaal 50%) afhankelijk is van lidmaatschapgeld (€ 6 per maand) en rittengeld (€ 0,45 per rit), en advertenties op de bussen en bijzondere inkomsten (subsidie - Lions - bijzondere projecten). De Belbus heeft 3 bussen in dienst, rijdt van maandag tot en met zaterdag (alleen binnen Krimpen) en heeft inmiddels 475 leden. Per jaar worden ongeveer 27.000 ritten gereden naar elke bestemming in Krimpen. Voorwaarden voor lidmaatschap: ouder dan 60 - wonen in Krimpen - zelfstandig de bus in/uit kunnen stappen. Interesse voor lidmaatschap of vrijwilligerswerk? Bel 0180-513030. Kijk ook even op onze website: www.belbus-krimpen.nl.

Contactpersoon:

Italie2010_036_thumb

Paul in het Veld

Namens organisatie / groep : Stichting Belbus Krimpen aan den IJssel

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:

Het doel van dit initatief:

De (verwachte) resultaten van dit initiatief: