Logo_mad_medium

Eetbaar Makkum

01 juli 2012

De gemeenschappelijke permacultuur tuin aan de rand van Makkum wordt een ontmoetingsplek tussen verschillende groepen uit het dorp. De tuin is gelegen in de tuin van woonzorgcentrum Avondrust, In oktober is begonnen met de aanleg van de tuin door de initiatiefnemers, een groep vrijwilligers van de vereniging Makkum Aatrekkelijk Duurzaam. De tuin wordt onderhouden door een samenwerkingsverband van het wooncentrum, de scholen en de volkstuinvereniging. Kinderen gaan er aan de slag, er komen gezamenlijke activiteiten voor ouderen en kinderen, en er gaat een theeschenkerij komen voor en door ouderen. Lees meer over het project op hun Eetbaar Makkum: Een project van Makkum Aantrekkelijk Duurzaam (MAD).Op verschillende plaatsen in Makkum wordt een eetbaar en aantrekkelijk groen en bio-divers landschap ontwikkeld door de initiatiefnemers van MAD in samenwerking met de basisscholen, de volkstuinvereniging en andere vrijwilligers die zich aansluiten. Het woonzorgcentrum Avondrust heeft de eerste grond beschikbaar gesteld en hier is in oktober gestart met de aanleg van een permacultuur dorpstuin, die als ontmoetingsplek gaat functioneren voor de bewoners van Avondrust, de leerlingen van de basisscholen en de andere bezoekers en werkers in de tuin. De volgende stap is het planten van fruit en notenbomen en bloemenlinten op gemeente grond op verschillende plaatsen in Makkum. De start eetbaar Makkum werkt nu al als een sneeuwbal voor andere initiatieven van burgers, gemeente en ondernemers. MAD blijft in beweging als ondersteuner en inspirator voor deze initiatieven.

 

  • Bekijk de Facebook pagina van Makkum Aantrekkelijk Duurzaam voor het laatste nieuws

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:
Eetbaar Makkum: Van eetbare dorpstuin naar eetbaar groen in de buurten.

Het doel van dit initatief:
Ons project wil werken als een steen in de vijver. Er zijn in Makkum veel plaatsen waar eetbaar groen en genietbaar groen kan worden aangelegd door de direct omwonenden. We beginnen met dit voorbeeldproject waar te zien en te ervaren is wat de waarde is van plaatsen en initiatieven waar sociale en ecologische duurzaamheid prioriteit heeft.

De (verwachte) resultaten van dit initiatief:
Daarmee realiseren we: •1. Een gemeenschappelijk dorps-moestuin die werkt als ontmoetingsplek voor jong en oud, toegankelijk voor de bewoners van Avondrust en iedereen die komt kijken en/of meewerken in de tuin. (er valt wat te beleven, te genieten, te bespreken...) •2. Een voorbeeld hoe goed en leuk het is om groenten en fruit in de eigen omgeving te kweken en het uit de eigen omgeving te betrekken. (geen vervuiling door vervoer, je hebt zicht op hoe het groeit, goedkoop, een zelf gekozen diversiteit, door samen te werken is het minder belastend dan een eigen tuin en je leert van elkaar en inspireert elkaar). •3. Vanuit het voorbeeldproject en pr daar omheen, een beweging in gang zetten waarbij wij zoveel mogelijk mensen betrokken raken; initiatieven ondersteunen op andere plaatsen in het dorp. (initiatieven op gebied van tuinieren, verkoop biologische producten, maar ook bijvoorbeeld cooperaties voor energie voorziening of het regelen van zorg, het ruilen van diensten en goederen, of gezamenlijke activiteiten zoals samen eten). Allemaal zaken die de voetafdruk van Makkum kunnen verkleinen en de levendigheid en betrokkenheid op elkaar vergroten.

Vragen en antwoorden

Op welke rekening kan ik geld doneren, mede i.v.m. de aardige geste via mijn broer wat tuinbemesting te mogen ophalen. Ulbe

Gesteld door: U.Posthuma de Boer op 21 december 2013