Markenbinnen-bewoners_medium

Dorpsvisie Markenbinnen

02 december 2016

De afgelopen maanden is Markenbinnen aan de slag gegaan met het opstellen van een dorpsvisie. Er is gebruik gemaakt van een uitgebreide enquête en een bewonersavond. Daarna zijn werkgroepen aan de slag gegaan met de uitwerking van de wensen en ideeën. Via een Dropbox op hun website worden alle resultaten van hun enquête en de bewonersavond gedeeld. Een breed scala aan onderwerpen is al aan bod gekomen. Het thema duurzaamheid en het opwekken van energie hoog scoort.

Contactpersoon:

Missing_thumb

Frances de Waal

Namens organisatie / groep : VvKKNH

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief:

In kaart brengen wat er leeft in het dorp

Het doel van dit initatief:

Het proces van het ontwikkelen van een dorpsvisie verstevigt de band tussen het bestuur van de Contactcommissie Markenbinnen en de dorpsbewoners. De dorpsvisie vormt een blijvende basis voor de Contactcommissie en hun (nieuwe) bestuursleden. Het helpt de Contactcommissie om hun rol en taken te bepalen.

De (verwachte) resultaten van dit initiatief:

Zoveel mogelijk uitwerken en realiseren van de wensen en ideeën van de bewoners.