Kerk_van_nijeberkoop-atlas_blaeu_medium

Nijeberkoop

Fryslân - Ooststellingwerf - populatie: 283
Klein lintdorp tussen de Tjonger en de Linde, met hoofdzakelijk agrarische bedrijven en daar tussenin een aantal kleine dienstverlenende en professionele organisaties. Geen eigenlijke dorpskernen geen school meer. Wel een opleving van bindende creatieve activiteiten.

Alle initiatieven van Nijeberkoop

Wapen004_(7)_(small)_normal

Grijpvogel

Vanaf: 01 januari 2011 - Tot: 31 december 2013

Restauratie van waardevolle gevelstenen met het beeld van de grijpvogel in de Gemeente...