• Home
  • »
  • Sport Fryslân
  • »
  • Sportdorp
Sport_recreatie_toerisme_original_original Sport, Recreatie & Toerisme

Sportdorp

‘Een leven lang actief in de eigen omgeving’. Het succesvolle project Sportdorp vergroot de leefbaarheid in dorpen en kleine kernen. Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel.

In een dorp spelen de bewoners en sportaanbieders een hoofdrol. Op basis van hun behoefte en ideeën wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Samenwerking van sportverenigingen en andere lokale partijen in het dorp staat centraal. Het nieuwe sportaanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners (vaker) gaan sporten. Actief meedoen is het sleutelwoord; soms als consument, soms als aanbieder of vrijwilliger of soms gewoon als supporter. Voorzieningen worden zo beter benut, de sociale structuur versterkt en gezondheidsachterstanden verkleind. De leefbaarheid wordt vergroot en er ontstaat een vitaal dorp.


Voorbeelden van Sportdorpen:

www.facebook.com/SportdorpWytmarsum

 

 

 


Contactpersoon

Remco den Dulk

E-mail: r.den.dulk@sportfryslan.nl

Tel: 0513-630664

Website: http://www.sportfryslan.nl/sportverenigingen/friese-sportdorpen