Zonnepanelen_medium

7 Trynwâldster Zonnedaken

27 juli 2016

Energiecoöperatie Trynergie start met de opwek van duurzame energie. Dit is energie die inwoners van de Trynwâldster dorpen zelf willen, waar ze zeggenschap over hebben en waar zij van kunnen profiteren. Onze eigen duurzame energie opwekken en daar gezamenlijk als inwoners van de Trynwâlden van profiteren. Trynergie wil hier samen met de inwoners een begin mee maken. Dat doen we met het project 7 Trynwâldster Zonnedaken.
 

Contactpersoon:

P1010275_thumb

Corien van der Linden

Namens organisatie / groep : Trynergie

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

Wat is ‘7 Trynwâldster Zonnedaken’?

De Trynwâlden telt 8 dorpskernen. Met het project ‘7 Trynwâldster Zonnedaken’ wordt door Trynergie, en de inwoners, gezamenlijk de start gemaakt om samen duurzame energie op te wekken. Dit doen wij door in zeven dorpen een installatie van ongeveer 200 zonnepanelen te plaatsen. In Wyns wordt met de windmolens al duurzame energie opgewekt voor de Wynzers. Om die reden realiseert Trynergie daar voorlopig nog geen zonnedak maar we sluiten dat natuurlijk ook niet uit.