Img_1844_medium

Jaarvergadering Trynergie goed bezocht

07 april 2016

Zaterdag 2 april was onze energiecoöperatie te gast bij Glasatelier Hooghiemstra voor de jaarvergadering.
De leden werden daar bijgepraat over de stand van zaken van onze leden- en klantenaantallen en de projecten die op stapel staan.

 

Contactpersoon:

P1010275_thumb

Corien van der Linden

Namens organisatie / groep : Trynergie

Bekijk profiel

Klanten- en ledengroei Trynergie
Op dit moment heeft Trynergie 59 leden en 73 klanten. Lid worden is gratis, en geeft stemrecht binnen de coöperatie. Lid worden maakt vooral ook het groeiende draagvlak onder Trynwâldsters zichtbaar. Bovendien wordt je op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en kun je meepraten.

Zonne energieprojecten
Tijdens de vergadering gaf het bestuur een toelichting op de projecten waar Trynergie mee bezig is. Er is begin april een aanvraag gedaan voor de landelijke SDE+ subsidie. Daarmee is het mogelijk om grote projecten te starten voor grootschalige opwek van zonne-energie. De firma Bijlsma heeft zich bereid verklaard hun dak hiervoor beschikbaar te stellen.
Daarnaast worden voor andere grote Trynwâldster daken verschillende projecten uitgewerkt voor zonnedaken via een postcoderoosproject. Daarbij kunnen inwoners van de Trynwâlden participeren in zonneprojecten op andermans dak. Vind je zonnepanelen niet mooi op je dak, is de stand van je dak ongeschikt of woon je in een huurhuis? Dan biedt de postcoderoosregeling mogelijkheden om toch zonne-energie te gaan gebruiken en de zekerheid om 15 jaar te salderen, wat de duurzame  investering ook financieel aantrekkelijk maakt. Zodra meer bekend is leest u hier meer over op onze website.

Dick van der Duijn Schouten  penningmeester

Onze penningmeester Jelmer Gietema heeft aangegeven door drukke werkzaamheden en hobby’s geen tijd meer te hebben voor zijn taak. Voorzitter Tseard van der Kooi bedankte hem voor zijn accurate werk en inzet. Dick van der Duijn Schouten is bereid zijn taak over te nemen. De leden begroetten met applaus zijn benoeming.

Na de vergadering gaf Jan Hooghiemstra ons een inkijkje in zijn werk als glaskunstenaar. Er werden prachtige kunstwerken getoond. Het is de moeite zeker waard eens een workshop te volgen in deze mooie ambiance.