Bijeenkomst-met-verenigingen-24-november-2015-e1449953709165_medium

Samenwerking Trynergie en verenigingen Trynwâlden

15 januari 2016

Trynergie, onze dorpscoöperatie op het gebied van energie die de 8 dorpen van de Trynwâlden verenigt, is druk bezig haar doelen te bereiken:

- Transitie van grijze naar groene energie
- Trynwâlden voorzien van eigen opgewekte energie
- In de toekomst dorpen zelfvoorzienend
- In de toekomst dorpen energie neutraal

Trynergie wil met de winst die ze maakt de leefbaarheid in de Trynwâlden stimuleren en in stand houden in een tijd waarbij de overheid het initiatief steeds meer bij de burgers laat.

Trynergie wil dit inhoud geven door een overeenkomst af te sluiten met de verenigingen uit de Trynwâlden.


De inhoud van deze overeenkomst is:

- Leden van verenigingen kunnen energie afnemen via Trynergie van Noordelijk Lokaal Duurzaam
- Trynergie sponsort de vereniging met een bedrag per afnemer van energie
- Deze leden zorgen daarmee dat hun club/vereniging financiële steun van Trynergie
- Leden van verenigingen kunnen ook lid worden van Trynergie

Het voordeel voor de vereniging/club is dat zij een bijdrage krijgen uit de winst van Trynergie en bijdragen aan de leefbaarheid in de Trynwâlden en aan het gebruik van groene energie.


Op 24 november organiseerde Trynergie een bijeenkomst in Stania State waarbij een negen verenigingen vertegenwoordigd waren. Hier werd de mogelijkheid tot samenwerking toegelicht door voorzitter Tseard van der Kooi. De aanwezigen waren enthousiast over een mogelijk samenwerking.

Inmiddels hebben al twee organisaties aangegeven de overeenkomst met Trynergie te willen aangaan.

Contactpersoon:

P1010275_thumb

Corien van der Linden

Namens organisatie / groep : Trynergie

Bekijk profiel

Op dinsdag 20 januari heeft Trynergie de eerste samenwerkingsovereenkomst met een van de Trynwâldster verenigingen gesloten. Volkstuinvereniging De Singelwrotters beet het spits af.
Voorzitter Piet van der Tuin en secretaris Hoeke Vellinga tekenden samen met Tseard van der Kooi en Corien van der Linden namens Trynergie de samenwerkingsovereenkomst.

Trynergie wil niet alleen duurzaamheid, maar ook de leefbaarheid in de Trynwâlden stimuleren en in stand houden in een tijd waarbij de overheid het initiatief steeds meer bij de burgers laat.
Deze samenwerking staat open voor alle verenigingen in de Trynwâlden.  

Als leden van de verenigingen waarmee Trynergie een overeenkomst sluit energie afnemen via Trynergie bij ons eigen Noordelijk energiebedrijf ontvangt hun vereniging jaarlijks een bedrag per klant. Hiermee ondersteunt energiecoöperatie Trynergie rechtstreeks de verenigingen en daarmee de leefbaarheid in de Trynwâlden.

In Friesland is Trynergie de eerste coöperatie die dergelijke samenwerkingsovereenkomsten afsluit. Samen met Bildtse Stroom is dit format tot stand gekomen. Het wordt met andere coöperaties gedeeld en met enthousiasme ontvangen.

Binnenkort sluit Trynergie met meerdere verenigingen uit de Trynwâlden een zelfde overeenkomst. 
Trynergie kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking met De Singelwrotters. 

Foto's

24-november-2015-e1449953854205_small
Verenigingen_trynergie_small
Trynergie_small