79924695_medium

verduurzamen en energie zuinig maken van bestaande woning voorraad

04 oktober 2016

Met het oprichten van platvorm Duurzaam Waarland willen middels duurzaamheid voucher LVvKK een aanzet geven om onnodige energie verbruik en verspilling in de huiselijke omgeving terug te dringen.Het collectief organiseren van infra rood scanen van bestaande oudere huizen moet energie verspilling inzichtelijk maken en tegen gaan en milieu winst op leveren. Naast deze samenwerking proberen we via gemeente Schagen en www.duurzaambouwloket.nl schaal voordelen te organiseren m.b.t. collectieve inkoop isolatie aanbrengen per 10 soortgelijke huizen.

Contactpersoon:

Missing_thumb

RM Bakker

Namens organisatie / groep : dorpsraad Waarland en platvorm Duurzaam Waarland

Bekijk profiel

Inhoudelijke Informatie

De aanleiding voor dit initiatief: wens van Duurzaamheid verbetering kwam via dorpsraad niveau te moeizaam opgang : oprichting apart platvorm Duurzaam Waarland met specifieke deskundigheid

Het doel van dit initatief: verhoging energie besparing en comfort van bestaande woning voorraad

De (verwachte) resultaten van dit initiatief: door gezamelijke aanpak echt doorpakken voor het milieu