Wommelsaanzicht_medium

Wommels

http://www.wommels.nl
Fryslân - Littenseradiel - populatie: 2100

Wommels is een mooi ruim dorp gelegen aan de Westergoawei. In het centrum ligt de Terp met daarop en omheen de kerk, enkele winkels (waaronder een grote supermarkt), het gemeentehuis en woningen. Wommels heeft een jachthaven en een open lucht zwembad en is bekend van de Freule Kaatspartij. Verder kent Wommels een bloeiend verenigingsleven en zijn er veel vrijwilligers op diverse terreinen actief. Aan de rand van het dorp liggen enkele ruim opgezette nieuwbouwwijken met moderne woningen, waar steeds meer duurzame bij komen, en een bedrijventerrein.

Alle initiatieven van Wommels

Wommelser Enerzjy Koöperaasje

Wek_logo_596x596_72dpi_normal

Wommelser Enerzjy Koöperaasje

Vanaf: 18 september 2015

De Wommelser Enerzjy Koöperaasje WEK is een coöperatie die er naar streeft Wommels te verduurzamen op het gebied van energie. De WEK ondersteunt groene projecten in Wommels en neemt daar zelf ook...