• Home
 • »
 • Doarpswurk
 • »
 • Energiewerkplaats Fryslân
Nnd_gui_themas_original_original Energie & Klimaat

Energiewerkplaats Fryslân

Doarpswurk ondersteunt initiatiefnemers die gericht zijn op het ontwikkelen van een duurzame samenleving op lokaal niveau. Naast het regelmatig aanbieden van netwerkbijeenkomsten waarbij initiatiefnemers elkaar ontmoeten, ideeën delen en elkaar inspireren, worden initiatieven bijgestaan met raad en daad.
 

Door o.a.:
 

 • vinden van antwoorden op inhoudelijke en organisatorische vragen, zoals: Hoe koop ik gezamenlijk zonnepanelen in? Hoe kan ik gebruik maken van het verlaagd belastingtarief als energie coöperatie?, Hoe start ik een initiatief?, Hoe krijg ik meer mensen betrokken bij het initiatief?
   
 • (laten) uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken. We ondersteunen bij het (op)stellen van de juiste onderzoeksvragen en leggen de verbinding tussen de initiatieven relevante marktpartijen
   
 • opstellen van project- en businessplannen
   
 • zoeken naar (co)-financieringsbronnen voor zowel de voorbereiding  als de realisatie van concrete uitvoeringsprojecten en ook voor de benodigde ‘hardware’ voor de opstart en het voortbestaan van het initiatief
   
 • vinden van en samenwerken met stakeholders zoals gemeente, kennis instellingen, provincie, marktpartijen 


Contactpersoon

Energiewerkplaats Fryslân

E-mail: energiewerkplaats@netwerkduurzamedorpen.nl

Tel: 0566-625010

Website: https://www.energiewerkplaats.frl