Doarpswurk

Logo_doarpswurk_2021_partner
Adresgegevens:
Buorren 28
9012DH
Bezoekadres: Raerd
www.doarpswurk.frl

 

Doarpswurk ondersteunt dorps- en plaatselijke belangen en dorpshuisbesturen in Fryslân. Ook faciliteert Doarpswurk het Netwerk Duurzame Dorpen. Hieronder staat waarmee we de dorpen in Fryslân kunnen helpen. 

Voor meer informatie kijk op: www.doarpswurk.frl

Ondersteuningsaanbod

Levensstijl_original

Netwerk Zorgzame Dorpen Fryslân

De samenleving is op het terrein van Zorg en Welzijn snel aan het veranderen. In veel dorpen wordt nagedacht over de manier waarop in hun dorp zorg- en welzijnsdiensten behouden kunnen blijven. Er ontstaan nieuwe initiatieven zoals burenhulpdiensten of zorgcoöperaties in aanvulling op de diensten van professionele organisaties en gemeenten.

Op zorgzamedorpen.frl delen Friese dorpen hun initiatieven zodat andere dorpen ook aan de slag kunnen om zelf zorg en welzijn in hun dorp te organiseren. Uw initiatief ook op de kaart? Doe mee.

Lees meer
Dorpsontwikkeling_demografie_original_original

Duurzame Dorpsvisie

Doarpswurk begeleidt en ondersteunt dorps- en plaatselijke belangen in Fryslân al jarenlang bij het opstellen van dorpsvisies. Een dorpsvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat – volgens de inwoners - de gewenste ontwikkelingen zijn voor de leefbaarheid van het dorp en de naaste omgeving. Een goede dorpsvisie heeft draagvlak onder de inwoners, is geen onrealistisch wensenlijstje en gaat uit van de kracht en inbreng van het dorp zelf.

 

In een dorpsvisie is het belangrijk om naast de traditionele onderwerpen het thema duurzaamheid, de demografische veranderingen...

Lees meer
Sport_recreatie_toerisme_original_original

Swalkrûtes

Sinds eind jaren ’80 geeft Doarpswurk (toen nog FLD) routegidsen uit onder de naam Swalkrûtes (‘swalkje’ is Fries voor rondzwerven). Het doel van deze routegidsen is om de kleine dorpen onder de aandacht te brengen bij fietsers en wandelaars. Zij stimuleren de kleinschalige recreatie en daarmee de levendigheid in de dorpen.


De omschrijvingen van de dorpen en de routebeschrijvingen zijn aangeleverd door vrijwilligers van dorpsbelangen. Door de betrokkenheid van de lokale deskundigen ontdekt u plekken die normaal voor een buitenstaander geheim zouden blijven.

 

...

Lees meer
Nnd_gui_themas_original_original

Energiewerkplaats Fryslân

Doarpswurk ondersteunt initiatiefnemers die gericht zijn op het ontwikkelen van een duurzame samenleving op lokaal niveau. Naast het regelmatig aanbieden van netwerkbijeenkomsten waarbij initiatiefnemers elkaar ontmoeten, ideeën delen en elkaar inspireren, worden initiatieven bijgestaan met raad en daad.
 

Door o.a.:
 

  • vinden van antwoorden op inhoudelijke en organisatorische vragen, zoals: Hoe koop ik gezamenlijk zonnepanelen in? Hoe kan ik gebruik maken van het verlaagd belastingtarief als energie coöperatie?, Hoe start ik een initiatief?, Hoe krijg ik meer mensen...

Lees meer
Dorpsontwikkeling_demografie_original_original

Dorpshuizen

In veel dorpen en wijken is het dorps- of buurthuis het bruisende middelpunt om elkaar te ontmoeten. Het verenigingsleven vindt er onderdak en culturele activiteiten krijgen er een podium. Ofwel, het is een ontmoetingsplaats waar vele functies samenkomen. Het dorps- of buurthuis is daarmee bij uitstek een multifunctioneel gebouw.
 

Lees meer