Het Klimaat Ontzorgingsprogramma van Provincie Fryslân (KlimOP)

Over het project Mediatheek
Solar-5069790_640_partner
Adresgegevens:
Buorren 28
9012DH
Bezoekadres: Raerd
www.doarpswurk.frl

Eigenaren van maatschappelijk vastgoed (dorpshuizen, musea, scholen etc) die aan de slag willen gaan met het verduurzamen van hun gebouw kunnen sinds kort ondersteuning krijgen.

De provincie Fryslân heeft financiële middelen ontvangen van de Rijksoverheid om dit programma inhoud en vorm te geven om daarmee een bijdrage te leveren aan de afname van CO2 en mee te werken aan een duurzame en leefbare toekomst.

 

Speciaal voor dorpshuizen ofwel ontmoetingscentra


Een belangrijke doelgroep in het programma KlimOP zijn dorpshuizen (dan wel ontmoetingscentra). Voor de provincie Fryslân is daarbij Doarpswurk de logische partner om het programma en aanbod – namens de provincie – te verzorgen. Al vele jaren ondersteunen wij dorpshuizen op velerlei gebied, of het nu gaat om ver- of nieuwbouw, bestuurlijke aangelegenheden, wijzigingen in wet- en regelgeving, Corona-maatregelen, etc. Wij werken hier dan ook graag aan mee.

 

Verduurzaming kan daarnaast een belangrijke bijdrage leveren aan de verlaging van de exploitatielasten voor een dorpshuis. Zeker in deze bijzondere tijd waarbij bij veel dorpshuizen de aanwezige buffers geheel of grotendeels zijn verdwenen, kan dit een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van het dorpshuis.

 

Doarpswurk partner provincie Fryslân

Wij zullen de komende periode dan ook actief aan de slag gaan met het onder de aandacht brengen van dit programma bij besturen van dorpshuizen en hen met raad en daad bijstaan. Er zijn mooie kansen op kosteloze ondersteuning en expertise om verduurzaming te realiseren. Doarpswurk kan namens het dorpshuis de ‘regie-rol’ vervullen om daarmee het bestuur te ondersteunen en mogelijk te ontzorgen. Wij zijn de verbindingsofficier naar de verschillende experts en kunnen ondersteunen en begeleiden bij het opstellen van een plan van aanpak om tot realisatie van maatregelen over te kunnen gaan. Uiteraard is het daarbij van groot belang dat er een deugdelijke financiële onderbouwing wordt opgesteld. Ook daarin denken wij graag mee. Tenslotte is het wel van belang dat het budget wat de provincie Fryslân beschikbaar heeft nadrukkelijk niet bestemd is voor de realisatie van de te nemen maatregelen.

 

Tekenen intentieverklaring KlimOp

Dinsdag 26 oktober 2021 ondertekende het bestuur van MFC de Jister te Easterlittens als eerste dorpshuis een intentieverklaring voor het Klimaat Ontzorgingsprogramma (KlimOp) om het dorpshuis toekomstbestendig te maken en daarmee een bijdrage te leveren aan de afname van CO2. Het dorpshuisbestuur zet zich met het ondertekenen van de intentieverklaring in om het dorpshuis duurzaam en toekomstbestendig te maken. Aan de intentieverklaring ging een Energie Prestatie Advies van een duurzaamheidscoach vooraf die het hele dorpshuis grondig onder de loep heeft genomen. In het opgestelde rapport staan aanbevelingen om het dorpshuis te verduurzamen.
 

Heeft u vragen of wilt u advies, neem contact op met Minne Hovenga
Mail: mhovenga@doarpswurk.frl of bel: 06-45867445